Trắc nghiệm Văn 7 KNTT Vài nét về nhà thơ Thanh Thảo có đáp án

  • 1120 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nhà thơ Thanh Thảo sinh năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Nhà thơ Thanh Thảo sinh năm 1946

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Tên khai sinh của nhà thơ Thanh Thảo là gì?

Xem đáp án

Tên khai sinh của nhà thơ Thanh Thảo là Hồ Thành Công

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Địa danh nào là quê của Thanh Thảo?

Xem đáp án

Nhà thơ Thanh Thảo quê tại huyện Mộ Đức – tỉnh Quảng Ngãi

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Thanh Thảo ngoài là nhà thơ còn được mọi người biết đến ở lĩnh vực nào khác?

Xem đáp án

Ngoài là nhà thơ, Thanh Thảo còn được công chúng biết đến ở lĩnh vực nhà báo.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Trong những năm này, nhà thơ Thanh Thảo đã nhận những giải thưởng gì?

1979

Giải thưởng Văn học Đông Nam Á

1995

Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam

2001

Giải thưởng Ban Văn học Quốc phòng An ninh

2014

Giải thưởng Nhà nước (đợt 1) về văn học nghệ thuật

Xem đáp án

Lời giải

- 1979 – Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam

- 1995 – Giải thưởng Ban Văn học Quốc phòng An ninh

- 2001 – Giải thưởng Nhà nước (đợt 1) về văn học nghệ thuật

- 2014 – Giải thưởng Văn học Đông Nam Á


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

8 tháng trước

Đào thanh tùng

Ôn tập rất tuyệt

Bình luận


Bình luận