Trắc nghiệm Văn 7 KNTT Vài nét về bài thơ Gặp lá cơm nếp có đáp án

  • 1186 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Bài thơ Gặp lá cơm nếp được trích trong tập thơ nào?

Xem đáp án

Bài thơ Gặp lá cơm nếp được trích trong tập thơ Dấu chân qua tràng cỏ (1978)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Bài thơ Gặp lá cơm nếp thuộc thể thơ gì?

Xem đáp án

Bài thơ Gặp lá cơm nếp thuộc thể thơ năm chữ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Gặp lá cơm nếp là gì?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Gặp lá cơm nếp là biểu cảm

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Bài thơ Gặp lá cơm nếp viết về nội dung gì?

Xem đáp án

Bài thơ Gặp lá cơm nếp viết về tình cảm nhớ thương của người con dành cho mẹ và đất nước

Đáp án cần chọn là: A


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

8 tháng trước

Đào thanh tùng

Ôn tập rất tuyệt

Bình luận


Bình luận