Trắc nghiệm Văn 7 KNTT Phân tích bài thơ Gặp lá cơm nếp có đáp án

  • 1136 lượt thi

  • 3 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Bài thơ Gặp lá cơm nếp viết về nội dung gì?

Xem đáp án

Bài thơ Gặp lá cơm nếp viết về tình cảm nhớ thương của người con dành cho mẹ và đất nước

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Hãy cho biết bài thơ Gặp lá cơm nếp gieo vần như thế nào?

Xem đáp án

Bài thơ Gặp lá cơm nếp sử dụng vần liền (chữ cuối của hai dòng kế tiếp vần với nhau)

Ví dụ:

Mẹ ở đâu chiều nayNhặt lá về đun bếpPhải mẹ thổi cơm nếpMà thơm suốt đường con.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Khổ thơ nào thể hiện hình ảnh người mẹ trong kí ức của người con?

Xem đáp án

Khổ thơ thứ 2 thể hiện hình ảnh người mẹ trong kí ức của người con

“Mẹ ở đâu, chiều nay

Nhặt lá về đun bếp

Phải mẹ thôi cơm nếp

Mà thơm suốt đường con”

Đáp án cần chọn là: B


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

8 tháng trước

Đào thanh tùng

Ôn tập rất tuyệt

Bình luận


Bình luận