Trắc nghiệm Văn 7 KNTT Lý thuyết về tác giả Nguyễn Ngọc Tư có đáp án

  • 1170 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sinh năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sinh năm 1976

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp?

Xem đáp án

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sinh ra trong một gia đình nông dân

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Đâu là quê quán của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư?

Xem đáp án

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư sinh ra trong một gia đình nông dân tại xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Nguyễn Ngọc Tư là một nhà văn, thành viên Hội?

Xem đáp án

Nguyễn Ngọc Tư là một nhà văn, thành viên Hội Nhà văn Việt Nam

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Nguyễn Ngọc Tư thường viết về đề tài gì?

Xem đáp án

Phong cách sáng tác của Nguyễn Ngọc Tư thường viết về tình bạn ở đồng quê

Đáp án cần chọn là: A


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

8 tháng trước

Đào thanh tùng

Ôn tập rất tuyệt

Bình luận


Bình luận