Trắc nghiệm Văn 7 KNTT Vài nét về văn bản Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ có đáp án

  • 1188 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

“Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ” được xuất bản năm bao nhiêu?

Xem đáp án

“Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” được xuất bản năm 2004

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

“Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ” đã giành được giải thưởng Pi-tơ Pen (Peter Pan) – giải thưởng của Uỷ ban Quốc tế về sách dành cho thiếu nhi tại Thụy Điển năm bao nhiêu?

Xem đáp án

“Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ” đã giành được giải thưởng Pi-tơ Pen (Peter Pan) – giải thưởng của Uỷ ban Quốc tế về sách dành cho thiếu nhi tại Thụy Điển năm 2008

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Văn bản “Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ” được chia thành mấy phần?

Xem đáp án

Văn bản “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” được chia thành 3 phần

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Đoạn trích “Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ” thuộc thể loại nào?

Xem đáp án

Đoạn trích “Vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ” thuộc thể loại truyện ngắn

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Phương thức biểu đạt chính của văn bản “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” là?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của văn bản “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” là tự sự

Đáp án cần chọn là: C


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận