Trắc nghiệm Văn 7 KNTT Lý thuyết Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống (được gợi ra từ tác phẩm văn học)có đáp án

  • 1187 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Mục đích của việc trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống là?

Xem đáp án

Mục đích của việc trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống là thuyết phục người nghe về ý kiến của em trước một vấn đề đời sống (được gợi ra từ một nhân vật văn học)

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Trước khi thực hiện bài nói, cần chuẩn bị?

Xem đáp án

Trước khi thực hiện bài nói, cần chuẩn bị:

- Lựa chọn một vấn đề đời sống được gợi ra từ một nhân vật văn học trong tác phẩm đã đọc

- Thu thập tư liệu cho nội dung trình bày

- Lập dàn ý cho bài nói

- Dự kiến các nội dung người nghe có thể trao đổi để chuẩn bị phẩn hồi

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Để có bài nói tốt, cần làm gì?

Xem đáp án

Để có bài nói tốt, cần tập luyện trước khi trình bày trước lớp

- Tập nói một mình để nắm chắc nội dung trình bày

- Quản lí thời gian khi nói để đảm bảo thời gian khi trình bày chính thức

Đáp án cần chọn là: A, C


Câu 4:

Với tư cách người nói, cần lưu ý:

Xem đáp án

Với tư cách người nói, cần lưu ý:

- Lần lượt trình bày các ý theo nội dung đã chuẩn bị

- Nhấn mạnh ý kiến riêng của mình về vấn đề đời sống

- Điều chỉnh giọng nói, tốc độ nói, cử chỉ, điệu bộ phù hợp với nội dung trình bày và thể hiện sự tương tác với người nghe

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Với tư cách người nghe, cần lưu ý?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B, D, E


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận