Trắc nghiệm Văn 7 KNTT Vài nét về nhà thơ Thanh Hải có đáp án

  • 828 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nhà thơ Thanh Hải tên thật là gì?

Xem đáp án

Nhà thơ Thanh Hải tên thật là Phạm Bá Ngoãn

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Đâu là năm sinh năm mất của nhà thơ Thanh Hải?

Xem đáp án

Thanh Hải sinh ngày 04/11/1930, mất ngày 15/12/1980

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Địa danh nào là quê hương của nhà thơ Thanh Hải?

Xem đáp án

Nhà thơ Thanh Hải quê tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Nhà thơ Thanh Hải xuất thân trong một gia đình như thế nào?

Xem đáp án

Ông xuất thân trong một gia trí thức nghèo, cha ông làm nghề dạy học, mẹ ông là nông dân

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Nhà thơ Thanh Hải hoạt động văn nghệ từ cuối những năm kháng chiến chống?

Xem đáp án

Nhà thơ Thanh Hải hoạt động văn nghệ từ cuối những năm kháng chiến chống Pháp

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận