Trắc nghiệm Văn 7 KNTT Phân tích bài thơ Mùa xuân nho nhỏ có đáp án

  • 841 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Nhận định nào đúng khi giới thiệu bài thơ Mùa xuân nho nhỏ?

Xem đáp án

Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ là tiếng nói thiết tha của người trọng bệnh đang khao khát được cống hiến cho cuộc đời

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Trong đoạn thơ sau, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ chính nào?

Ơi con chim chiền chiện

Hót chi mà vang trời

Từng giọt long lanh rơi

Tôi đưa tay tôi hứng

Xem đáp án

Khổ thơ thể hiện cảm xúc ngây ngất trước vẻ đẹp của mùa xuân của thiên nhiên, khao khát hào mình với thiên nhiên đất trời. Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ, nói về giọt long lanh và tiếng chim thực chất là nói về những điều tinh túy, đẹp đẽ của cuộc sống con người.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Hình ảnh con chim hót, cành hoa, nốt trầm xao xuyến thể hiện điều gì?

Xem đáp án

Hình ảnh con chim hót, cành hoa, nốt trầm xao xuyến thể hiện những gì đẹp nhất của mùa xuân

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Câu thơ “Một mùa xuân nho nhỏ” sử dụng biện pháp tu từ nào?

Xem đáp án

Lời giải

Nhan đề Mùa xuân nho nhỏ là hình ảnh ẩn dụ thể hiện nguyện ước của nhà thơ muốn làm một mùa xuân, nghĩa là sống đẹp, sống với tất cả sức sông tươi trẻ của mình nhưng rất khiêm nhường là một mùa xuân nhỏ góp vào mùa xuân lớn của thiên nheien, đất nước, của cuộc đời chung và khát vọng sống chân thành, cao đẹp của nhà thơ.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận