Trắc nghiệm Văn 7 KNTT Vài nét về tác giả Hoàng Tố Nguyên có đáp án

  • 843 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hoàng Tố Nguyên tên thật là ?

Xem đáp án

Hoàng Tố Nguyên tên thật là Lê Hoằng Mưu

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Đâu là năm sinh năm mất của Hoàng Tố Nguyên?

Xem đáp án

Hoàng Tố Nguyên tên thật là Lê Hoằng Mưu (1929 – 1975)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Địa danh nào là quê quán của tác giả Hoàng Tố Nguyên?

Xem đáp án

Hoàng Tố Nguyên quê tại xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Hoàng Tố Nguyên là thành viên hội văn học nào?

Xem đáp án

Hoàng Tố Nguyên là thành viên hội Nhà văn Việt Nam

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Phong cách sáng tác của Hoàng Tố Nguyên như thế nào?

Xem đáp án

Phong cách sáng tác của Hoàng Tố Nguyên với giọng thơ đằm thắm, ân tình

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận