Trắc nghiệm Văn 7 KNTT Dấu ngoặc kép có đáp án

  • 822 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Kí hiệu của dấu ngoặc kép là ?

Xem đáp án

Kí hiệu của dấu ngoặc kép là “ ”

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Dấu ngoặc kép thường được dùng để?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A, C, E, F


Câu 3:

Hãy chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc kép trong ví dụ sau:

Nó cứ làm in như nó trách tôi; nó kêu ư ử, như muốn bảo tôi rằng: “A! Lão già tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như thế nào mà lão đối xử với tôi như thế này vậy?”

Xem đáp án

Tác dụng của dấu ngoặc kép trong ví dụ trên là để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Hãy chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc kép trong ví dụ sau:

Trước năm 1914, họ chỉ những tên da đen bẩn thỉu, những tên “An-nam-mít” bẩn thỉu, giỏi lắm thì cũng chỉ biết ké xe tay và ăn đòn của các quan cai trị nhà ta. Ấy thế mà cuộc chiến tranh vui chơi vùa bùng nổ, thì lập tức họ biến thành những đứa “con yêu”, những người bạn.

Xem đáp án

Tác dụng của dấu ngoặc kép trong ví dụ trên là để đánh dấu các từ ngữ có hàm ý mỉa mai: “An-nam-mít”, “con yêu”

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Hãy chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc kép trong ví dụ sau:

Nguyễn Du đã thuật lại cảnh Hồ Tôn Hiến nghe đàn:

Nghe càng đắm, ngắm càng say

Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình

Chỉ cái thứ “mặt sắt” mà “ngây vì tình” ấy quả không lấy gì làm đẹp

Xem đáp án

Tác dụng của dấu ngoặc kép trong ví dụ trên là để đánh dấu các từ ngữ có hàm ý mỉa mai: “mặt sắt”, “ngây vì tình”

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận