Trắc nghiệm Văn 7 KNTT Vài nét về tác giả Vũ Quần Phương có đáp án

  • 823 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tác giả Vũ Quần Phương tên thật là gì?

Xem đáp án

Tác giả Vũ Quần Phương tên thật là Vũ Ngọc Chúc

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Đâu là năm sinh của tác giả Vũ Quần Phương?

Xem đáp án

Tác giả Vũ Quần Phương sinh năm 1940

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Ngoài được biết đến là một nhà thơ, nhà phê bình văn học, Vũ Quần Phương còn được biết đến với tư cách là?

Xem đáp án

Ngoài được biết đến là một nhà thơ, nhà phê bình văn học, Vũ Quần Phương còn được biết đến với tư cách là nhà báo

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Vũ Quần Phương được nhận giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Vũ Quần Phương được nhận giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận