Trắc nghiệm Văn 7 KNTT Phân tích văn bản Đẽo cày giữa đường có đáp án

  • 772 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Truyện Đẽo cày giữa đường thuộc thể loại nào?

Xem đáp án

Truyện Đẽo cày giữa đường thuộc thể loại truyện ngụ ngôn

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Truyện Đẽo cày giữa đường phê phán đối tượng nào?

Xem đáp án

Truyện Đẽo cày giữa đường phê phán đối tượng hành động ngu ngốc, không có chính kiến

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là tự sự

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Truyện sử dụng ngôi kể thứ mấy?

Xem đáp án

Truyện sử dụng ngôi kể thứ ba

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Câu chuyện muốn nhắn nhủ người đọc điều gì?

Xem đáp án

Câu chuyện muốn nhắn nhủ người đọc hãy giữ vững quan điểm lập trường kiên định bền gan bền trí để đạt được mục tiêu của chính mình

Đáp án cần chọn là: B


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

1 tháng trước

Phương Nguyễn

😄😄

Bình luận


Bình luận