Trắc nghiệm Văn 7 KNTT Vài nét về Đa-ni-en Gốt-li-ep có đáp án

  • 614 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đa-ni-en Gốt-li-ép là nhà văn người nước nào?

Xem đáp án

Đa-ni-en Gốt-li-ép là nhà văn người Mỹ

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Đa-ni-en Gốt-li-ép sinh năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Đa-ni-en Gốt-li-ép sinh năm 1946

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Đa-ni-en Gốt-li-ép đã viết nhiều cuốn sách đúc kết bao nhiêu kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn tâm lí?

Xem đáp án

Ông đã viết nhiều cuốn sách đúc kết kinh nghiệm hơn 30 năm nghiên cứu và tư vấn tâm lí

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Đâu không phải sáng tác của Đa-ni-en Gốt-li-ép?

Xem đáp án

Đường vào trung tâm vũ trụ không phải sáng tác của Đa-ni-en Gốt-li-ép mà của Hà Thủy Nguyên

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận