Trắc nghiệm Văn 7 KNTT Phân tích văn bản Hãy cầm lấy và đọc có đáp án

  • 608 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tác phẩm Hãy cầm lấy và đọc ra đời năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Tác phẩm Hãy cầm lấy và đọc ra đời năm 2016

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Văn bản thuộc thể loại gì?

Xem đáp án

Văn bản thuộc thể loại văn bản nhật dụng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là nghị luận

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Thông điệp của văn bản là gì?

Xem đáp án

“Hãy cầm lấy và đọc” như một lời nhắn nhủ trân trọng tới độc giả hãy đọc sách, tiếp xúc trực tiếp với một cuốn sách, hãy tự trải nghiệm mà không bước qua một trung gian nào

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Phần 1 từ đầu đến “không dễ nhận ra” nêu nội dung gì?

Xem đáp án

Phần 1 (Từ đầu đến “không dễ nhận ra”): Tầm trong trọng của việc đọc sách.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận