Trắc nghiệm Văn 7 KNTT Vài nét về Thô-mát L.Phrit-man có đáp án

  • 523 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Thô-mát L. Phrit-man sinh năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Thô-mát L. Phrit-man sinh ngày 20/07/1953

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Thô-mát L. Phrit-man là người nước nào?

Xem đáp án

Thô-mát L. Phrit-man là nhà báo, nhà bình luận người Mỹ

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Ông chủ yếu viết về đề tài gì?

Xem đáp án

Ông chủ yếu viết về đề tài đối ngoại bao gồm thương mại toàn cầu, Trung Đông và các vấn đề môi trường

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Ông đã mấy lần đoạt giải Pulitzer?

Xem đáp án

Ông đã 3 lần đoạt giải Pulitzer

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Kể từ năm bao nhiêu thì ông là 1 thành viên của Hội đồng Giải thưởng Pulitzer?

Xem đáp án

Từ năm 2004, ông là 1 thành viên của Hội đồng Giải thưởng Pulitzer

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận