Trắc nghiệm Văn 7 KNTT Tìm hiểu văn bản Bản tin về hoa anh đào có đáp án

  • 524 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Văn bản Bản tin về hoa anh đào do ai sáng tác?

Xem đáp án

Văn bản Bản tin về hoa anh đào do Nguyễn Vĩnh Nguyên sáng tác

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Văn bản Bản tin về hoa anh đào thuộc thể loại gì?

Xem đáp án

Văn bản Bản tin về hoa anh đào thuộc thể loại tản văn

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Văn bản Bản tin về hoa anh đào được trích từ đâu?

Xem đáp án

Văn bản Bản tin về hoa anh đào được trích từ Với Đà Lạt ai cũng là lữ khách

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là thuyết minh

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

“Anh bạn” của tác giả là kí giả ở địa danh nào?

Xem đáp án

“Anh bạn tôi là kí giả ở Đà Lạt” “Anh bạn” của tác giả là kí giả ở Đà Lạt

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận