Trắc nghiệm Văn 7 Tìm hiểu văn bản Sức hấp dẫn của tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển có đáp án

  • 249 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Văn bản Sức hấp dẫn của tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển do ai sáng tác?

Xem đáp án

Văn bản Sức hấp dẫn của tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển do nhà văn Lê Phương Liên sáng tác

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Văn bản bàn luận về tác phẩm nào?

Xem đáp án

Văn bản bàn luận về tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Văn bản được chia thành mấy phần?

Xem đáp án

Văn bản được chia thành 5 phần

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Theo tác giả Lê Phương Liên, Hai vạn dặm dưới đáy biển hấp dẫn ban đọc mọi lứa tuổi không chỉ bởi những yếu tố li kì mà còn ở yếu tố nào?

Xem đáp án

Theo tác giả Lê Phương Liên, Hai vạn dặm dưới đáy biển hấp dẫn ban đọc mọi lứa tuổi không chỉ bởi những yếu tố li kì mà còn ở tính nhân văn

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Theo Lê Phương Liên, thuyền trưởng Nê-mô là một con người như thế nào?

Xem đáp án

Theo Lê Phương Liên, thuyền trưởng Nê-mô là một con người vừa có trí tuệ, vừa có tính phiêu lưu, mạo hiểm

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận