Trắc nghiệm Văn 7 Tìm hiểu văn bản Thiên nhiên và con người trong truyện đất rừng phương Nam có đáp án

  • 199 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Văn bản Thiên nhiên và con người trong truyện Đất rừng phương Nam do ai sáng tác?

Xem đáp án

Văn bản Thiên nhiên và con người trong truyện Đất rừng phương Nam do nhà văn Bùi Hồng sáng tác

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Văn bản được chia làm mấy phần?

Xem đáp án

Văn bản được chia thành 3 phần:

- Phần 1 (từ đầu đến “phù hợp với đại chúng trẻ em”): Giới thiệu về truyện Đất rừng phương Nam

- Phần 2 (tiếp theo đến “dãy trường thành vô tận…”): Thiên nhiên trong truyện Đất rừng phương Nam

- Phần 3 (còn lại): Con người trong truyện Đất rừng phương Nam

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là gì?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là nghị luận

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Nội dung của các phần trong văn bản là:

Phần 1

Thiên nhiên trong truyện Đất rừng phương Nam

Phần 2

Con người trong truyện Đất rừng phương Nam

Phần 3

Giới thiệu về truyện Đất rừng phương Nam

Xem đáp án

Lời giải

- Phần 1 – Giới thiệu về truyện Đất rừng phương Nam

- Phần 2 – Thiên nhiên trong truyện Đất rừng phương Nam

- Phần 3 – Con người trong truyện Đất rừng phương Nam


Câu 5:

Văn bản bàn về vấn đề gì trong truyện Đất rừng phương Nam?

Xem đáp án

Văn bản bàn về thiên nhiên và con người trong truyện Đất rừng phương Nam

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6. Theo tác giả Bùi Hồng, con người Nam Bộ được Đoàn Giỏi khắc họa như thế nào?

A. Dịu dàng

B. Nóng nảy

C. Sắc sảo

D. Rụt rè

Theo tác giả Bùi Hồng, con người Nam Bộ được Đoàn Giỏi khắc họa với những nét sắc sảo, lạ lùng

Đáp án cần chọn là: C

Câu 7. Những nhân vật nào được tác giả Bùi Hồng nhắc đến trong phần 3 của văn bản?

A. Dì Tư Béo

B. Cậu bé Cò

C. Lão Ba Ngù

D. Thầy giáo Bảy

E. Chú Huỳnh Tấn

F. Ông Hai bán rắn

G. Chú Võ Tòng

Trong phần 3, tác giả nhắc tới các nhân vật: dì Tư Béo, lão Ba Ngù, ông Hai bán rắn, chú Võ Tòng

Đáp án cần chọn là: A, C, F, G


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận