Trắc nghiệm Xã hội nguyên thủy có đáp án

  • 249 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nguồn thức ăn của người nguyên thủy ở Việt Nam bắt đầu từ đâu?

Xem đáp án

Nguồn thức ăn của người nguyên thủy ở Việt Nam được lấy từ các sản phẩm từ hái lượm, săn bắt, tự trồng trọt, chăn nuôi.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Đâu không phải nơi cư trú chủ yếu của người nguyên thủy ở Việt Nam?

Xem đáp án

Nhà sàn không phải nơi cư trú chủ yếu của người nguyên thủy ở Việt Nam.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Văn hóa Bắc Sơn thuộc địa phận tỉnh nào ngày nay?

Xem đáp án

Văn hóa Bắc Sơn thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn của nước ta ngày nay.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Văn hóa Quỳnh Văn thuộc địa phận tỉnh nào ngày nay?

Xem đáp án

Văn hóa Quỳnh Văn tập trung chủ yếu ở vùng ven biển Quỳnh Lưu (Nghệ An). Người Quỳnh Văn có nghề gốm rất phát triển với văn hóa phong phú.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Đâu không phải văn hóa trong đời sống xã hội nguyên thủy?

Xem đáp án

Văn hóa Đông Sơn không phải văn hóa trong đời sống nguyên thủy của Việt Nam.

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận