• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
TỔNG HỢP KIẾN THỨC HÓA 11
0/18
CHUYÊN ĐỀ 1: ESTE - LIPIT
0/4
CHUYÊN ĐỀ 2. GLUXIT - CACBOHIDRAT
0/2
CHUYÊN ĐỀ 04. AMINOAXIT
0/5
CHUYÊN ĐỀ 05. POLIME
0/2
CHUYÊN ĐỀ 06. PP GIẢI CÁC DẠNG TOÁN KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI PHI KIM, AXIT
0/8
CHUYÊN ĐỀ 7. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ
0/3
CHUYÊN ĐỀ 8. NHÔM VÀ HỢP CHẤT
0/3
CHUYÊN ĐỀ 9. SẮT, HỢP CHẤT CỦA SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI KHÁC
0/6

Khóa MẤT GỐC môn Hóa - Thầy Trần Thế Anh

Giáo viên: Trần Thế Anh

Sau 12 năm học cộng thêm 3 năm dạy Hóa theo tư duy truyền thống thầy đã gặp rất nhiều thất bại trong quá trình giảng dạy, học sinh khó học ,khó tiếp thu và tiến bộ rất chậm, những bài khó thường bỏ qua không giám làm nhưng thầy đã thực sự thức tỉnh khi thay đổi cách dạy hóa bằng tư duy chiều dọc.

Tư duy chiều dọc giúp em học hóa, giải hóa và ghi nhớ kiến thức hóa nhanh hơn gấp 5 lần. Vì vậy Ứng dụng tư duy chiều dọc trong  khóa học LUYỆN THI THPTQG 2020 sẽ cho các em những trải nghiệm thú vị nhất.

Nội dung Khóa Học THẦY sẽ tổng ôn lại kiến thức lớp 11, tổng hợp kiến thức 12 để các em nắm vững kiến thức. Khóa học sẽ bao gồm 30 bài với các mục tiêu chính:

Huấn luyện trực tiếp giải mã số liệu trong bài tập hóa

Huấn luyện định hướng bài tập hóa qua số liệu không phụ thuộc vào dạng bài

Huấn luyện nhuần nhuyễn 2 kĩ thuật tứ trụ ĐSĐT và PCNVH+

Huấn luyện kĩ năng KTBM cơ bản và kĩ năng Nhẩm AZ

Huấn luyện nhuần nhuyễn 2 kĩ thuật tứ trụ DC và CTĐC

Huấn luyện giải mã số liệu qua các bài tập chuyên sâu

Huyến luyện tư duy giải hóa ZiZac và Ultimate

Huyến luyện tư duy giải hóa sử dụng DC, XH, và CTĐC NC

Thực hành cùng thầy giải toàn bộ các bài tập vô cơ mức vận dụng cao trong các đề thi THPT Quốc Gia

Cùng tham gia khóa học và xây nền tảng kiến thức, quyết tâm mục tiêu 8+ môn Hóa các em nhé!

 

Bài 4-LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-ANKENdocx.pdf Xem Download
Bài 4-ĐÁP ÁN-LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-ANKEN.pdf Xem Download
Bài 5-LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-ANKIN.pdf Xem Download
Bài 5-ĐÁP ÁN-LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-ANKIN.pdf Xem Download
Bài 6-LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-ANKAĐIEN.pdf Xem Download
Bài 6-ĐÁP ÁN-LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-ANKAĐIEN.pdf Xem Download
Bài 7-LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-HIĐROCACBON THƠM.pdf Xem Download
Bài 7-ĐÁP ÁN-LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-HIĐROCACBON THƠM.pdf Xem Download
BÀI 8-KĨ THUẬT ĐỘ LỆCH THỂ TÍCH GIẢI BÀI TOÁN HIDROCACBON KHÔNG NO.pdf Xem Download
BÀI 8-ĐÁP ÁN-KĨ THUẬT ĐỘ LỆCH THỂ TÍCH GIẢI BÀI TOÁN HIDROCACBON KHÔNG NO.pdf Xem Download
BÀI 9-KĨ THUẬT BẢO TOÀN LIÊN KẾT PI .pdf Xem Download
BÀI 9-ĐÁP ÁN-KĨ THUẬT BẢO TOÀN LIÊN KẾT PI.pdf Xem Download
Bài 11- LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-ANCOL VÀ KỸ THUẬT GIẢI BÀI TẬP TÁCH NƯỚC.pdf Xem Download
Bài 11- ĐÁP ÁN LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-ANCOL VÀ KỸ THUẬT GIẢI BÀI.pdf Xem Download
Bài 12-LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-ANCOL VÀ KỸ THUẬT GIẢI .....pdf Xem Download
Bài 12-ĐÁP ÁN-LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-ANCOL VÀ KỸ THUẬT GI.pdf Xem Download
BÀI 13-LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-ANCOL VÀ KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP OXI HÓA ANCOL.pdf Xem Download
BÀI 13-ĐÁP ÁN-LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-ANCOL VÀ KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP OXI HÓA ANCOL.pdf Xem Download
BÀI 15 – LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-ANDEHIT.pdf Xem Download
BÀI 15–ĐÁP ÁN-LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-ANDEHIT.pdf Xem Download
BÀI 16-KỸ THUẬT GIẢI BÀI TẬP ANDEHIT.pdf Xem Download
BÀI 16-ĐÁP ÁN-KỸ THUẬT GIẢI BÀI TẬP ANDEHIT.pdf Xem Download
BÀI 17–LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-AXIT-CACBOXYLIC.pdf Xem Download
BÀI 17–ĐÁP ÁN-LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-AXIT-CACBOXYLIC.pdf Xem Download
BÀI 18-KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP AXIT CACBOXYLIC.pdf Xem Download
BÀI 18-ĐÁP ÁN-KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP AXIT CACBOXYLIC.pdf Xem Download
BÀI 19– LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-ESTE VÀ KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP ESTE HÓA.pdf Xem Download
BÀI 19–ĐÁP ÁN-LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-ESTE VÀ KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP ESTE HÓA.pdf Xem Download
BÀI 20– LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-ESTE VÀ KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP THỦY PHÂN ESTE ĐƠN CHỨC.pdf Xem Download
BÀI 20–ĐÁP ÁN-LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-ESTE VÀ KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP THỦY PHÂN ES.pdf Xem Download
BÀI 21– LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-ESTE VÀ KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP PHẢN ỨNG.pdf Xem Download
BÀI 21–ĐÁP ÁN-LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-ESTE VÀ KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP PHẢ.pdf Xem Download
BÀI 23–LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-CACBONHIDRAT.pdf Xem Download
BÀI 23–ĐÁP ÁN-LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-CACBONHIDRAT.pdf Xem Download
BÀI 24-KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP CACBONHIDRAT.pdf Xem Download
BÀI 24-ĐÁP ÁN-KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP CACBONHIDRAT.pdf Xem Download
BÀI 25–LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-AMIN.pdf Xem Download
BÀI 25–ĐÁP ÁN-LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-AMIN.pdf Xem Download
BÀI 26–LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-AMINO AXIT.pdf Xem Download
BÀI 26–ĐÁP ÁN-LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-AMINO AXIT.pdf Xem Download
BÀI 27-KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP AMIN VÀ AMINO AXIT.pdf Xem Download
BÀI 27-ĐÁP ÁN-KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP AMIN VÀ AMINO AXIT.pdf Xem Download
BÀI 29-KỸ THUẬT GIẢI BÀI TẬP PEPTIT.pdf Xem Download
BÀI 29-ĐÁP ÁN-KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP PEPTIT.pdf Xem Download
BÀI 30-LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-POLIME.pdf Xem Download
BÀI 30-ĐÁP ÁN-LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-POLIME.pdf Xem Download
BÀI 31-KỸ THUẬT GIẢI BÀI TẬP POLIME.pdf Xem Download
BÀI 31-ĐÁP ÁN-KỸ THUẬT GIẢI BÀI TẬP POLIME.pdf Xem Download
BÀI 32–LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-KIM LOẠI.pdf Xem Download
BÀI 32–ĐÁP ÁN-LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-KIM LOẠI.pdf Xem Download
BÀI 34-KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI.pdf Xem Download
BÀI 34-ĐÁP ÁN-KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI.pdf Xem Download
BÀI 35-KỸ THUẬT GIẢI BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI HCl, H2SO4 (loãng).pdf Xem Download
BÀI 35-ĐÁP ÁN-KỸ THUẬT GIẢI BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI HCl, H2SO4 (loãng).pdf Xem Download
BÀI 36-KỸ THUẬT GIẢI BÀI TẬP OXIT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI HCl, H2SO4 (loãng).pdf Xem Download
BÀI 36-ĐÁP ÁN-KỸ THUẬT GIẢI BÀI TẬP OXIT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI HCl, H2SO4 (loãng).pdf Xem Download
BÀI 37-KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI H2SO4 (đặc nóng).pdf Xem Download
BÀI 37-ĐÁP ÁN-KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI H2SO4.pdf Xem Download
BÀI 38-KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI H2SO4 ĐẶC NÓNG.pdf Xem Download
BÀI 38-ĐÁP ÁN-KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI H2SO4 ĐẶC NÓNG.pdf Xem Download
BÀI 40-LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-KIM LOẠI KIỀM.pdf Xem Download
BÀI 40-ĐÁP ÁN-LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-KIM LOẠI KIỀM.pdf Xem Download
BÀI 40-KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM.pdf Xem Download
BÀI 40-ĐÁP ÁN-KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM.pdf Xem Download
BÀI 41–LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-KIM KIỀM THỔ.pdf Xem Download
BÀI 41–ĐÁP ÁN-LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-KIM KIỀM THỔ.pdf Xem Download
BÀI 43-KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM VÀ ĐIỆN PHÂN NÓNG CHẢY Al2O3.pdf Xem Download
BÀI 43-ĐÁP ÁN-KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM VÀ ĐIỆN PHÂN NÓNG CHẢY Al2O3.pdf Xem Download
BÀI 45–LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-SẮT.pdf Xem Download
BÀI 45–ĐÁP ÁN-LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC-SẮT.pdf Xem Download
BÀI 47-KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI HNO3.pdf Xem Download
BÀI 47-ĐÁP ÁN-KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI HNO3.pdf Xem Download
BÀI 48-KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH CHỨA H+và no3-.pdf Xem Download
BÀI 48-ĐÁP ÁN-KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH CHỨA H+và no3-.pdf Xem Download
BÀI 49-KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP HỢP CHẤT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI HNO3.pdf Xem Download
BÀI 49-ĐÁP ÁN-KĨ THUẬT GIẢI BÀI TẬP HỢP CHẤT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI HNO3.pdf Xem Download

Bình luận

Yili Anh
16:01 - 08/02/2021

nung nóng 8,96 lít butan với xúc tác thích hợp thu được hh khí x gồm c4h10, c4h8, c4h6, c4h4, h2. cho toàn bộ X phản ứng hoàn toàn với dd br2 dư thấy có 0.1 mol br2 phản ứng. tính dx/he