[2k5] - BÀI TẬP ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH

Cô Phạm Huyền
5456 lượt xem
2K5 - Livestream HÓA cô HUYỀN

2K5 - Livestream HÓA cô HUYỀN


Danh sách bài học 21 bài
LIVESTREAM 2K5 - CHỮA ĐỀ THI ONLINE SỐ 3
147 lượt xem 20:15 20/09/2021
2K5: ÔN TẬP TỔNG HỢP - BÀI TOÁN TÍNH PH
344 lượt xem 20:14 17/09/2021
ÔN TẬP SỰ ĐIỆN LI - PƯ TRAO ĐỔI ION
409 lượt xem 20:07 13/09/2021
[LIVESTREAM 2K5][CHỮA ĐỀ THI ONLINE 02 - SỰ ĐIỆN LI]
703 lượt xem 20:08 06/09/2021
[2K5] - ÔN TẬP SỰ ĐIỆN LY
281 lượt xem 15:02 03/09/2021
RÈN PHƯƠNG TRÌNH VIẾT ION RÚT GỌN
226 lượt xem 19:00 30/08/2021
[2K5] - ÔN TẬP TỔNG HỢP pH & MÔI TRƯỜNG DUNG DỊCH
294 lượt xem 15:01 25/08/2021
[2K5] - TÍNH pH DUNG DỊCH
174 lượt xem 15:08 17/08/2021
[2k5 - HỌC SỚM 11 - AXIT - BAZƠ - MUỐI]
182 lượt xem 10:06 14/08/2021
CHỮA ĐỀ THI ONLINE SỐ 1 - SỰ ĐIỆN LI
212 lượt xem 15:00 10/08/2021
[2K5] - ÔN TẬP TỔNG HỢP SỰ ĐIỆN LI
201 lượt xem 14:32 07/08/2021
[2k5] - BÀI TẬP ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
283 lượt xem 20:41 02/08/2021
[2k5 học sớm 11] PHÂN LOẠI CHẤT ĐIỆN LI. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN LI (buổi 1)
263 lượt xem 15:02 31/07/2021
TỔNG ÔN LƯU HUỲNH VÀ HỢP CHẤT LƯU HUỲNH
253 lượt xem 14:18 24/07/2021
TỔNG ÔN OXI - OZON
214 lượt xem 20:30 19/07/2021
TỔNG ÔN FLO - BROM - IOT
226 lượt xem 14:00 17/07/2021
TỔNG ÔN KIẾN THỨC TRỌNG TÂM HCl
242 lượt xem 20:48 12/07/2021
[2K5] TỔNG ÔN HÓA 10 - CLO VÀ HỢP CHẤT CỦA CLO
205 lượt xem 14:00 10/07/2021
CÁC DẠNG BÀI TẬP TÍNH pH PHÁT TRIỂN TƯ DUY
325 lượt xem 20:30 05/07/2021
[LIVE 02] LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM AXIT - BAZƠ - MUỐI
267 lượt xem 15:00 30/06/2021
[LIVE 01] SỰ ĐIỆN LI DÀNH CHO 2K5 MỚI BẮT ĐẦU
0 lượt xem 20:30 21/06/2021