CHỮA ĐỀ THI THỬ LẦN 6

Thầy Nguyễn Trung Tâm
6529 lượt xem
2k5 - Livestream TOÁN thầy TÂM

Danh sách bài học 23 bài
[2K5 HỌC SỚM 11] - Luyện tập đếm nghiệm, loại nghiệm trong PTLG
123 lượt xem 20:05 21/09/2021
CHỮA ĐỀ THI THỬ LẦN 6
349 lượt xem 15:00 14/09/2021
[2K5 HỌC SỚM 11] - Luyện tập PTLG quy về dạng cơ bản
363 lượt xem 14:59 11/09/2021
2k5 CHỮA ĐỀ THI THỬ LẦN 5
399 lượt xem 15:02 07/09/2021
[2K5 HỌC SỚM 11] - Chữa bài test 04 (phần 2)
376 lượt xem 15:07 04/09/2021
[2K5] - CHỮA ĐỀ THI THỬ LẦN 4
413 lượt xem 15:06 31/08/2021
[2K5 HỌC SỚM 11] - Luyện tập Lượng giác buổi 03
261 lượt xem 15:02 28/08/2021
[2K5 HỌC SỚM 11] - Chữa bài test 03 (phần 2)
286 lượt xem 15:07 26/08/2021
[2K5 HỌC SỚM 11] - Chữa bài test lần 03
251 lượt xem 15:08 24/08/2021
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN ( PHẦN 2 )
190 lượt xem 15:02 21/08/2021
[2K5] - PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN
197 lượt xem 15:00 19/08/2021
[2K5] - CHỮA ĐỀ THI THỬ LẦN 2
169 lượt xem 15:06 17/08/2021
[2K5 HỌC SỚM 11] - Luyện tập hàm số lượng giác cơ bản (phần GTLN - GTNN)
180 lượt xem 15:06 14/08/2021
[2K5] - LUYỆN TẬP HÀM SỐ LƯƠNG GIÁC CƠ BẢN (B3)
206 lượt xem 15:00 12/08/2021
[2K5] - CHỮA ĐỀ THI THỬ LẦN 1
306 lượt xem 15:00 10/08/2021
[2K5] - LUYỆN TẬP HÀM SỐ LƯƠNG GIÁC CƠ BẢN (B2)
303 lượt xem 15:03 07/08/2021
LUYỆN TẬP HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN
341 lượt xem 15:02 05/08/2021
[2K5 HỌC SỚM 11] - Luyện tập chu kì, GTLN-GTNN của hàm số lượng giác
314 lượt xem 15:11 31/07/2021
[2K5 HỌC SỚM 11] - Hàm số lượng giác cơ bản (tính tuần hoàn, chu kì + GTLN-GTNN)
262 lượt xem 15:01 29/07/2021
[2K5] - HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC (BUỔI 2)
284 lượt xem 15:00 24/07/2021
HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
347 lượt xem 15:00 22/07/2021
TỔNG ÔN LƯỢNG GIÁC (P2) - CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
317 lượt xem 15:00 17/07/2021
[2K5 HỌC SỚM 11] - TỔNG ÔN LƯỢNG GIÁC CHUẨN BỊ VÀO 11
292 lượt xem 15:10 15/07/2021