CHỮA ĐỀ 06 TỔNG ÔN DI TRUYỀN PHÂN TỬ

Thầy Nguyễn Hoạch
6329 lượt xem
Livestream Sinh thầy HOẠCH

     Livestream Sinh thầy HOẠCH


Danh sách bài học 32 bài
CHINH PHỤC CƠ CHẾ DI TRUYỀN PHÂN TỬ
189 lượt xem 20:33 29/07/2021
TỔNG ÔN DI TRUYỀN PHÂN TỬ - CHINH PHỤC 9+ SINH
263 lượt xem 20:39 24/07/2021
TỔNG ÔN DI TRUYỀN PHÂN TỬ
189 lượt xem 20:30 22/07/2021
CHỮA ĐỀ 06 TỔNG ÔN DI TRUYỀN PHÂN TỬ
185 lượt xem 20:30 20/07/2021
BÀI TẬP CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA NHIỄM SẮC THỂ
265 lượt xem 20:51 15/07/2021
[LIVE 27] LÝ THUYẾT CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA NHIỄM SẮC THỂ
189 lượt xem 20:30 13/07/2021
[LIVE 26] CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA NHIỄM SẮC THỂ
180 lượt xem 20:30 10/07/2021
[LIVE 25 LIVE CHỮA ĐỀ THI SINH HỌC THPTQG 2021
216 lượt xem 15:00 08/07/2021
ĐỀ THI THỬ CƠ CHẾ DI TRUYỀN CẤP PHÂN TỬ
242 lượt xem 20:32 06/07/2021
[LIVE 23] CHỮA ĐỀ 03 TỔNG ÔN DI TRUYỀN
301 lượt xem 20:30 03/07/2021
[LIVE 22] ĐỀ 03 TỔNG ÔN DI TRUYỀN PHÂN TỬ
0 lượt xem 20:30 01/07/2021
[LIVE 21] ĐỀ 02 TỔNG ÔN DI TRUYỀN PHÂN TỬ
173 lượt xem 20:30 29/06/2021
[LIVE 20] ĐỀ 01 TỔNG ÔN DI TRUYỀN PHÂN TỬ
126 lượt xem 20:30 24/06/2021
[LIVE 20] Tổng ôn DI TRUYỀN CẤP ĐỘ PHÂN TỬ (lÝ THUYẾT)
193 lượt xem 20:30 20/06/2021
[LIVE 19] BÀI TẬP VỀ THƯỜNG BIẾN VÀ ĐỘT BIẾN GEN
214 lượt xem 20:30 19/06/2021
[LIVE 18] THƯỜNG BIẾN VÀ ĐỘT BIẾN GEN
253 lượt xem 20:30 17/06/2021
[LIVE 17] Điều hòa hoạt động của gen + bài tập
322 lượt xem 20:30 15/06/2021
[LIVE 16] BÀI TẬP VẬN DỤNG - VẬN DỤNG CAO ADN
152 lượt xem 20:30 14/06/2021
[LIVE 15] BÀI TẬP GEN VÀ MÃ DI TRUYỀN
250 lượt xem 20:30 12/06/2021
[LIVE 14] GEN VÀ MÃ DI TRUYỀN
84 lượt xem 20:30 10/06/2021
[LIVE 13] BÀI TẬP PROTEIN VÀ QUÁ TRÌNH DỊCH MÃ
308 lượt xem 20:30 08/06/2021
[LIVE 12] NỀN TẢNG DI TRUYỀN HỌC
85 lượt xem 20:31 07/06/2021
[LIVE 11] PROTEIN VÀ QUÁ TRÌNH DỊCH MÃ
272 lượt xem 20:30 04/06/2021
[LIVE 10] Ôn tập về Axit nucleic (đề 02)
252 lượt xem 20:30 01/06/2021
[LIVE 09] PROTEIN VÀ QUÁ TRÌNH DỊCH MÃ
416 lượt xem 20:30 29/05/2021
[LIVE 08] CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ ARN
211 lượt xem 20:30 28/05/2021
[LIVE 07] ARN VÀ QUÁ TRÌNH PHIÊN MÃ
251 lượt xem 20:30 27/05/2021
[LIVE 06] GIAO LƯU TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ MÔN SINH HỌC
10 lượt xem 20:30 25/05/2021
[LIVE 05] CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN
66 lượt xem 20:30 24/05/2021
[LIVE 04] Quá trình nhân đôi ADN
118 lượt xem 20:30 22/05/2021
[LIVE 03] BÀI TẬP RÈN LUYỆN CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA ADN
285 lượt xem 20:30 21/05/2021
[LIVE 01] TỔNG ÔN KIẾN THỨC SINH 11 CHẮC CHẮN THI TỐT NGHIỆP THPTQG
36 lượt xem 21:00 17/05/2021