[LIVE 17] ỨNG DỤNG MAX MIN TRONG THỰC TẾ

Thầy Vũ Đình Hưng
6717 lượt xem
Livestream TOÁN thầy HƯNG

Livestream TOÁN thầy HƯNG


Danh sách bài học 36 bài
[LIVE 24] ÔN TẬP 40 CÂU HÀM ẨN
28 lượt xem 21:00 24/06/2021
[LIVE 23] ÔN TẬP MAX MIN VÀ TIỆM CẬN HÀM SỐ
92 lượt xem 15:00 23/06/2021
[LIVE 22] ÔN TẬP CỰC TRỊ QUA BBT
208 lượt xem 15:00 18/06/2021
[LIVE 21] ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ QUA BBT VÀ ĐỒ THỊ
55 lượt xem 15:00 17/06/2021
[LIVE 20] TỈ SỐ THỂ TÍCH
145 lượt xem 15:00 16/06/2021
[LIVE 19] TIỆM CẬN HÀM SỐ - CASIO TIỆM CẬN
88 lượt xem 15:00 15/06/2021
[LIVE 18] CHỮA ĐỀ THI THỬ LẦN 2- CHỦ ĐỀ: ỨNG DỤNG MAX MIN VÀO THỰC TẾ
238 lượt xem 21:00 12/06/2021
[LIVE 17] ỨNG DỤNG MAX MIN TRONG THỰC TẾ
211 lượt xem 21:00 10/06/2021
[LIVE 16] ÔN TẬP ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ
177 lượt xem 21:00 07/06/2021
[LIVE 15] ÔN TẬP THỂ TÍCH KHỐI CHÓP (tiếp)
277 lượt xem 21:00 04/06/2021
[LIVE 14] ÔN TẬP THỂ TÍCH KHỐI CHÓP
136 lượt xem 21:00 03/06/2021
[LIVE 13] MAX MIN Hàm Số
74 lượt xem 20:30 02/06/2021
[LIVE 12] Chữa đề thi thử buổi 2
174 lượt xem 21:00 01/06/2021
[LIVE 11] CHỮA ĐỀ THI THỬ LẦN 1 - ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ HÀM SỐ
267 lượt xem 15:00 30/05/2021
[LIVE 10] CỰC TRỊ HÀM BẬC 4 TRÙNG PHƯƠNG
184 lượt xem 21:00 28/05/2021
[LIVE 09] THỂ TÍCH LĂNG TRỤ
152 lượt xem 19:45 27/05/2021
[LIVE 08] CỰC TRỊ HÀM SỐ BUỔI 2
261 lượt xem 19:30 24/05/2021
[LIVE 07] CỰC TRỊ HÀM SỐ
265 lượt xem 21:00 22/05/2021
[LIVE 06] THỂ TÍCH KHỐI CHÓP PHẦN 2
162 lượt xem 21:00 20/05/2021
[LIVE 05] LỚP 12 - ĐƠN ĐIỆU HÀM ẨN
52 lượt xem 21:00 19/05/2021
[LIVE 04] LỚP 12 - TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ ( PHẦN 2) - CÁC BÀI TOÁN CHỨA THAM SỐ M
147 lượt xem 21:00 18/05/2021
[LIVE 03] LỚP 12 - CHỮA BÀI TẬP TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ (PHẦN 1)
225 lượt xem 20:30 15/05/2021
[LIVE 02] LỚP 12- THỂ TÍCH KHỐI CHÓP PHẦN 1
40 lượt xem 20:30 14/05/2021
[LIVE 01] LỚP 12- TÍNH ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ (PHẦN 1)
204 lượt xem 20:30 13/05/2021
[LIVE 13] CHỮA VÀ ÔN TẬP ĐỀ THI HỌC KÌ 2
127 lượt xem 21:00 12/05/2021
[LIVE 12] ôn tập phương trình tiếp tuyến
247 lượt xem 21:00 11/05/2021
[LIVE 11] CHỮA ĐỀ MINH HOẠ SỐ 2 CỰC SÁT, ĂN CHẮC 8+ MÔN TOÁN
47 lượt xem 21:00 10/05/2021
[LIVE 10] CHỮA ĐỀ THI trường Phan Đình Phùng
65 lượt xem 20:30 08/05/2021
[LIVE 09] Đề minh hoạ Toán học kì II cực sát, ăn chắc 8+ môn Toán
117 lượt xem 21:00 05/05/2021
[LIVE 08] KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 ĐƯỜNG THẲNG
410 lượt xem 21:00 28/04/2021
[LIVE 07] TỔNG ÔN ĐẠO HÀM
199 lượt xem 21:00 26/04/2021
[LIVE 06] KHOẢNG CÁCH TỪ 1 ĐIỂM TỚI 1 MẶT PHẲNG
205 lượt xem 20:30 24/04/2021
[LIVE 05] PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG
381 lượt xem 21:00 19/04/2021
[LIVE 04] GÓC GIỮA 2 MẶT PHẲNG
245 lượt xem 20:30 17/04/2021
[LIVE 03] GÓC GIỮA ĐƯỜNG VÀ MẶT.
463 lượt xem 21:00 14/04/2021
[LIVE 02] ĐẠO HÀM HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
349 lượt xem 21:00 12/04/2021