Nội dung kiến thức khóa học bao gồm Bài giảng chính bám sát sách giáo khoa bao gồm phần: Văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn trong đó có gồm 55 bài bám sát sách giáo khoa Ngữ Văn 8.
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ Giảm 43%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  0 (0)

1652 học viên ghi danh

Giáo viên: Nguyễn Phan Mỹ Linh

Trình độ: Lớp 8

Cấp độ: Cấp 2

Thời gian: 10 giờ, 45 phút, 22 giây

Bài giảng: 75 bài

Học liệu: 34

Cập nhật: 27/01/2020

Danh sách các bài học

 • Bài 2. Trong lòng mẹ (P1) 00:05:09
 • Bài 2. Trong lòng mẹ (P2) 00:19:08
 • Bài 6. Cô bé bán diêm (P1) 00:03:38
 • Bài 6. Cô bé bán diêm (P2) 00:14:35
 • Bài 6. Cô bé bán diêm (P3) 00:05:42
 • Bài 31. Khi con tu hú (P1) 00:11:38
 • Bài 31. Khi con tu hú (P2) 00:07:47
 • Bài 1. Tôi đi học (P1) 00:04:35
 • Bài 1. Tôi đi học (P2) 00:15:23
 • Bài 1. Tôi đi học (P3) 00:06:27
 • Bài 2. Trong lòng mẹ (P1) 00:05:09
 • Bài 2. Trong lòng mẹ (P2) 00:19:08
 • Bài 3. Tức nước vỡ bờ (P1) 00:03:29
 • Bài 3. Tức nước vỡ bờ (P2) 00:20:23
 • Bài 4. Lão Hạc (P1) 00:04:36
 • Bài 4. Lão Hạc (P2) 00:17:34
 • Bài 4. Lão Hạc (P3) 00:08:26
 • Bài 4. Lão Hạc (P4) 00:03:37
 • Bài 5. Thuế máu (P1) 00:10:14
 • Bài 5. Thuế máu (P2) 00:12:29
 • Bài 6. Cô bé bán diêm (P1) 00:03:38
 • Bài 6. Cô bé bán diêm (P2) 00:14:35
 • Bài 6. Cô bé bán diêm (P3) 00:05:42
 • Bài 7. Đánh nhau với cối xay gió (P1) 00:05:51
 • Bài 7. Đánh nhau với cối xay gió (P2) 00:19:31
 • Bài 7. Đánh nhau với cối xay gió (P3) 00:02:52
 • Bài 8. Chiếc lá cuối cùng (P1) 00:04:06
 • Bài 8. Chiếc lá cuối cùng (P2) 00:10:56
 • Bài 8. Chiếc lá cuối cùng (P3) 00:12:56
 • Bài 9. Hai cây phong (P1) 00:06:14
 • Bài 9. Hai cây phong (P2) 00:11:35
 • Bài 9. Hai cây phong (P3) 00:08:15
 • Bài 10. Thông tin về ngày trái đất năm 2000 (P1) 00:04:18
 • Bài 10. Thông tin về ngày trái đất năm 2000 (P2) 00:11:59
 • Bài 11. Ôn dịch thuốc lá (P1) 00:05:52
 • Bài 11. Ôn dịch thuốc lá (P2) 00:12:35
 • Bài 12. Bài toán dân số (P1) 00:04:08
 • Bài 12. Bài toán dân số (P2) 00:15:27
 • Bài 13. Đập đá ở Côn Lôn (P1) 00:11:08
 • Bài 13. Đập đá ở Côn Lôn (P2) 00:10:09
 • Bài 14. Trường từ vựng (P1) 00:08:52
 • Bài 14. Trường từ vựng (P2) 00:09:07
 • Bài 15. Từ tượng hình, từ tượng thanh (P1) 00:07:55
 • Bài 15. Từ tượng hình, từ tượng thanh (P2) 00:06:15
 • Bài 16. Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội (P1) 00:11:54
 • Bài 16. Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội (P2) 00:05:54
 • Bài 17. Trợ từ, thán từ (P1) 00:07:59
 • Bài 17. Trợ từ, thán từ (P2) 00:07:17
 • Bài 18. Tình thái từ (P1) 00:07:07
 • Bài 18. Tình thái từ (P2) 00:07:43
 • Bài 19. Câu ghép (P1) 00:09:18
 • Bài 19. Câu ghép (P2) 00:09:22
 • Bài 20. Nói quá, nói giảm nói tránh (P1) 00:07:36
 • Bài 20. Nói quá, nói giảm nói tránh (P2) 00:06:31
 • Bài 21. Ôn luyện về dấu câu (P1) 00:08:57
 • Bài 21. Ôn luyện về dấu câu (P2) 00:08:07
 • Bài 22. Tính thống nhất về chủ đề và bố cục của văn bản (P1) 00:14:04
 • Bài 22. Tính thống nhất về chủ đề và bố cục của văn bản (P2) 00:08:59
 • Bài 23. Xây dựng đoạn và liên kết đoạn trong văn bản (P1) 00:13:53
 • Bài 23. Xây dựng đoạn và liên kết đoạn trong văn bản (P2) 00:04:44
 • Bài 24. Tóm tắt và luyện tập tóm tắt văn bản tự sự (P1) 00:08:49
 • Bài 24. Tóm tắt và luyện tập tóm tắt văn bản tự sự (P2) 00:08:36
 • Bài 25.Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự - Luyện tập (P1) 00:07:40
 • Bài 25.Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự - Luyện tập (P2) 00:08:47
 • Bài 26. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh và phương pháp thuyết minh (P1) 00:08:14
 • Bài 26. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh và phương pháp thuyết minh (P2) 00:07:50
 • Bài 26. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh và phương pháp thuyết minh (P3) 00:06:47
 • Bài 27. Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh (P1) 00:08:38
 • Bài 27. Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh (P2) 00:06:51
 • Đề kiểm tra ngữ văn 8 HK1 - 15 phút 00:00:00
 • Đề kiểm tra ngữ văn 8 HK1 - Tập làm văn 00:00:00
 • Đề kiểm tra ngữ văn 8 HK1 - Văn bản 00:00:00
 • Đề kiểm tra ngữ văn 8 HK1 - Tiếng Việt 00:00:00
 • Bài 28. Ông đồ (P1) 00:09:36
 • Bài 28. Ông đồ (P2) 00:09:58
 • Bài 28. Ông đồ (P3) 00:07:00
 • Bài 29. Nhớ rừng (tiết 1- P1) 00:07:08
 • Bài 29. Nhớ rừng (tiết 1-P2) 00:13:05
 • Bài 30. Nhớ rừng (tiết 2-P1) 00:14:41
 • Bài 30. Nhớ rừng (tiết 2-P2) 00:07:26
 • Bài 31. Khi con tu hú (P1) 00:11:38
 • Bài 31. Khi con tu hú (P2) 00:07:47
 • Bài 32. Tức cảnh Pác Bó (P1) Đang cập nhật
 • Bài 32. Tức cảnh Pác Bó (P2) Đang cập nhật
 • Bài 33. Ngắm trăng, Đi đường (P1) Đang cập nhật
 • Bài 33. Ngắm trăng, Đi đường (P2) Đang cập nhật
 • Bài 34. Câu nghi vấn (P1) Đang cập nhật
 • Bài 34. Câu nghi vấn (P2) Đang cập nhật
 • Bài 35. Câu cầu khiến (P1) Đang cập nhật
 • Bài 35. Câu cầu khiến (P2) Đang cập nhật
 • Bài 36. Câu cảm thán (P1) Đang cập nhật
 • Bài 36. Câu cảm thán (P2) Đang cập nhật
 • Bài 37. Câu trần thuật (P1) Đang cập nhật
 • Bài 37. Câu trần thuật (P2) Đang cập nhật
 • Bài 38. Câu phủ định (P1) Đang cập nhật
 • Bài 38. Câu phủ định (P2) Đang cập nhật
 • Bài 39. Chiếu dời đô (P1) Đang cập nhật
 • Bài 39. Chiếu dời đô (P2) Đang cập nhật
 • Bài 40. Hịch tướng sĩ (P1) Đang cập nhật
 • Bài 40. Hịch tướng sĩ (P2) Đang cập nhật
 • Bài 41. Nước Đại Việt ta (P1) Đang cập nhật
 • Bài 41. Nước Đại Việt ta (P2) Đang cập nhật
 • Bài 42. Bàn luận về phép học (P1) Đang cập nhật
 • Bài 42. Bàn luận về phép học (P2) Đang cập nhật
 • Bài 43. Viết đoạn trong văn bản thuyết minh (P1) Đang cập nhật
 • Bài 43. Viết đoạn trong văn bản thuyết minh (P2) Đang cập nhật
 • Bài 44. Thuyết minh một thể loại văn học (P1) Đang cập nhật
 • Bài 44. Thuyết minh một thể loại văn học (P2) Đang cập nhật
 • Bài 45. Thuyết minh về một phương pháp cách làm (P1) Đang cập nhật
 • Bài 45. Thuyết minh về một phương pháp cách làm (P2) Đang cập nhật
 • Bài 46. Thuyết minh một danh lam thắng cảnh (P1) Đang cập nhật
 • Bài 46. Thuyết minh một danh lam thắng cảnh (P2) Đang cập nhật
 • Bài 47. Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (P1) Đang cập nhật
 • Bài 47. Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục (P2) Đang cập nhật
 • Bài 48. Đi bộ ngao du (P1) Đang cập nhật
 • Bài 48. Đi bộ ngao du (P2) Đang cập nhật
 • Bài 49. Hành động nói (P1) Đang cập nhật
 • Bài 49. Hành động nói (P2) Đang cập nhật
 • Bài 50. Hội thoại Đang cập nhật
 • Bài 51. Lựa chọn trật tự từ trong câu Đang cập nhật
 • Bài 52. Chữa lỗi diễn đạt (lỗi logic) Đang cập nhật
 • Bài 53. Viết đoạn văn trình bày luận điểm - Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm Đang cập nhật
 • Bài 54. Tìm hiểu, luyện tập đưa yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận Đang cập nhật
 • Bài 55. Tìm hiểu, luyện tập đưa yếu tố tự sự vào văn nghị luận Đang cập nhật

Mô tả

Nội dung khóa học

Khóa học Ngữ Văn 8 của Cô Nguyễn Phan Mỹ Linh cung cấp cho các em những kiến thức bổ ích về Ngữ Văn 8.

Nội dung kiến thức khóa học bao gồm Bài giảng chính bám sát sách giáo khoa bao gồm phần: Văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn trong đó có gồm 55 bài bám sát sách giáo khoa Ngữ Văn 8.

Đặc điểm nổi bật

Khóa học của Cô Mỹ Linh có những bài giảng bám sát cấu trúc chương trình học, ngoài ra những kiến thức trừu tượng, khó hình dung nhất sẽ được đơn giản hóa. Đặc biệt là sự hài hước dí dỏm của Cô sẽ làm bài giảng trở nên sinh động – hấp dẫn hơn, như vậy thì chương trình Ngữ Văn 8 do Cô Linh đảm nhiệm sẽ giúp các em tiếp thu một cách dễ dàng và hứng thú nhất.

Bằng phương pháp sáng tạo trong phân tích tác phẩm văn học sẽ giúp học sinh nắm được vững vàng các kĩ năng Đọc hiểu và phân tích tác phẩm, nắm những kiến thức Tiếng Việt cơ bản và cách làm bài tập Tiếng Việt, kĩ năng viết đoạn văn, viết bài văn giúp học sinh củng cố kiến thức căn bản, cải thiện tình hình học tập và yêu thích môn Ngữ Văn hơn

Hệ thống bài tập được biên soạn đặc biệt bởi chính Cô Linh điều đó sẽ giúp các em học sinh vượt qua các dạng đề Tiếng Việt, đề Làm Văn và đề tổng hợp các kiến thức Tiếng Việt và Ngữ Văn một cách dễ dàng nhất.

Đối tượng khóa học

Khóa học Ngữ Văn cơ bản lớp 8 phù hợp với các bạn học sinh có nhu cầu nắm vững và hiểu cặn kẽ kiến thức môn Ngữ Văn 8

Khóa học là tiền đề giúp các bạn nắm vững kiến thức để chinh phục các cấp độ kiến thức Ngữ Văn được giới thiệu qua các khóa ôn luyện ngữ văn.

Yêu cầu khóa học

Học sinh học kỹ từng bài giảng của Cô để nắm chắc kiến thức cơ bản môn Ngữ Văn.

Các phần kiến thức chưa hiểu thì học sinh cần học kỹ lại, đồng thời có thể hỏi đáp kiến thức thông qua mục hỏi đáp

Học sinh hoàn thành các bài tập tự luyện bao gồm các bài tập Tiếng Việt và bài tập Tập Làm Văn, bài đọc hiểu Văn Bản

Kết quả đạt được sau khi hoàn thành khóa học

Học sinh nắm được kĩ năng đọc hiểu và phân tích tác phẩm Ngữ Văn

Nắm được kiến thức và kĩ năng làm bài Tiếng Việt

Học sinh nắm được kĩ năng viết đoạn văn, bài văn

Học sinh được trực tiếp các Thầy Cô của hocthukhoa chấm điểm và nhận xét để cải thiện kết quả học tập.

Thông tin giáo viên

0 Trung bình

0 đánh giá

4 sinh viên

1 khóa học

Nguyễn Phan Mỹ Linh

giao_vien

Được các em học sinh biết đến và yêu thích bởi sự nhẹ nhàng và đằm thắm của mình, cô Phan Mỹ Linh cho rằng học văn là học cách làm người, cách cảm nhận và lắng nghe cuộc sống xung quanh. Dạy Văn không chỉ là dạy kiến thức, mà quan trọng hơn là truyền niềm cảm hứng, say mê với vẻ đẹp của văn chương cho từng đối tượng học sinh. Ẩn chứa trong một bài văn hay là sự hòa quyện của những xúc cảm chân thực cùng tâm hồn sáng tạo.

Chính vì vậy trong quá trình dạy học, cô luôn cố gắng hướng các em học sinh của mình đến việc bồi dưỡng tâm hồn bằng cách quan sát, đồng cảm và thấu hiểu để có cái nhìn sâu và rộng hơn về cuộc sống để từ đó lấy tư liệu thực tế cho những bài làm văn của mình.

Trong giảng dạy, cô Mỹ Linh không những cung cấp cho các em học sinh đầy đủ kiến thức như chương trình học đề ra mà còn chia sẻ đến các em những phương pháp học tập hiệu quả.

Để có thêm tư liệu học tập và vốn từ ngữ cũng như rèn luyện khả năng sáng tạo, tư duy sâu sắc, cô luôn nhắc học sinh của mình nên luyện đọc nhiều truyện ngắn, tiểu thuyết, sách văn học chọn lọc.

Để phân tích Văn không những giàu cảm xúc mà còn đủ ý, cô đã hướng dẫn các em cách ghi lại những thông tin bài học hay lập dàn ý theo sơ đồ hình cây. Nhờ những phương pháp lí thú mà cô chia sẻ, các em học sinh có thể dễ dàng hơn trong việc tiếp cận môn Văn, thỏa ý sáng tạo nhưng không bị sa đà, lan man

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Khóa học liên quan

Tiếng Anh lớp 8 - cô Hoài Thu

10 giờ, 45 phút, 22 giây
Cập nhật 27-01-2020
0
3063
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Hóa học lớp 8 - thầy Trần Nhật Đông

10 giờ, 45 phút, 22 giây
Cập nhật 27-01-2020
0
1933
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Ôn luyện Hóa Học lớp 8 - cô Phạm Huệ

10 giờ, 45 phút, 22 giây
Cập nhật 27-01-2020
0
2075
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ