Câu hỏi:

10/08/2022 180

Chọn câu trả lời đúng: Trong phản ứng hoá học, cacbon

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án » 10/08/2022 576

Câu 2:

Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng nào sai?

Xem đáp án » 10/08/2022 447

Câu 3:

Cặp chất nào sau đây không có phản ứng xảy ra

Xem đáp án » 10/08/2022 288

Câu 4:

Cho các chất: O2 (1),CO2 (2), H2 (3), Fe2O3 (4), SiO2 (5), HCl (6), CaO (7), H2SO4 đặc (8), HNO3 (9), H2O (10), KMnO4 (11). Cacbon phản ứng trực tiếp được với bao nhiêu chất?

Xem đáp án » 10/08/2022 259

Câu 5:

Silic tác dụng với chất nào sau đây ở nhiệt độ thường

Xem đáp án » 10/08/2022 236

Câu 6:

Phản ứng dùng để khắc hình, khắc chữ lên thủy tinh là phản ứng giữa SiO2 với:

Xem đáp án » 10/08/2022 230

Câu 7:

CO2 không cháy và không duy trì sự cháy nhiều chất nên được dùng để dập tắt các đám cháy. Tuy nhiên, CO2 không dùng để dập tắt đám cháy nào dưới đây?

Xem đáp án » 10/08/2022 224

Bình luận


Bình luận