Câu hỏi:

12/07/2024 560

Điểm khác biệt nhất về tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê sơ so với thời Lý- Trần là

A. bộ máy nhà nước thời Lê sơ không có Thái thượng hoàng.

B. bộ máy nhà nước thời Lê sơ là quân chủ quan liệu chuyên chế.

C. bộ máy nhà nước thời Lê sơ có vua đứng đầu, dưới là quan lại.

D. bộ máy nhà nước thời Lê sơ đứng đầu là vua, giúp việc vua có các chức quan văn và quan võ.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dưới thời vua Lê Thánh Tông cả nước chia làm

A. 5 đạo/thừa tuyên.

B. 13 đạo/thừa tuyên.

C. 6 đạo/thừa tuyên.

D. 8 đạo/thừa tuyên.

Xem đáp án » 12/07/2024 6,591

Câu 2:

Hãy viết một đoạn văn ngắn về cuộc sống xã hội thời Lê sơ được thể hiện qua các câu ca dao trên.

Xem đáp án » 12/07/2024 2,504

Câu 3:

Điểm tiến bộ của Luật Hồng Đức dưới thời Lê sơ là

A. bảo vệ quyền lợi cho vua, hoàng tộc.

B. bảo vệ chủ quyền quốc gia và bảo vệ một số quyền lợi của người phụ nữ.

C. bảo vệ chế độ phong kiến.

D. bảo vệ giai cấp thống trị.

Xem đáp án » 11/08/2022 1,265

Câu 4:

Hoàn thành thẻ nhớ về một danh nhân văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ.
Media VietJack
Media VietJack

Xem đáp án » 12/07/2024 984

Câu 5:

Vua Lê Thánh Tông từng căn dặn Thái bảo Lê Cảnh Huy: “Một thước núi, một tấc sống của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ nhà Minh] lấn dần. Nếu họ không nghe, còn có thể sai sứ sang phương Bắc trình bày rõ điều ngày lễ gian. Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tôi phải tru di”.

(Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, Sđd, trang 462)

Lời căn dặn này đã thể hiện tư tưởng

A. bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

B. nâng cao ý thức chủ quyền của Việt Nam.

C. quyết tâm bảo vệ chủ quyền độc lập cho dân tộc, trừng trị nặng những tội danh bán nước.

D. Cả 3 ý trên đều đúng.

Xem đáp án » 11/08/2022 752

Câu 6:

Dựa vào hai đoạn ca dao dưới đây và trả lời các câu hỏi:

“Đời vua Thái Tổ, Thái Tông

Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn”.

“Đời vua Thái Tổ, Thái Tông

Con bế, con dắt, con bồng, con mang”

Hình ảnh trong hai câu ca dao đầu gắn với đời sống của tầng lớp nhân dân nào thời Lê sơ?

Xem đáp án » 12/07/2024 576

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900