Câu hỏi:

12/07/2024 2,503

Hãy viết một đoạn văn ngắn về cuộc sống xã hội thời Lê sơ được thể hiện qua các câu ca dao trên.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

- Yêu cầu số 2:

(*) Tham khảo: Nhà Lê sơ, đặc biệt là những vị vua đầu triều, như: vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Thánh Tông,… rất coi trọng và khuyến khích cự phát triển của nông nghiệp. Nhờ sự quan tâm và những chính sách tích cực của nhà nước nên sản xuất nông nghiệp của Đại Việt nhanh chóng được phục hồi và phát triển trở lại, nhiều năm liên tiếp mùa màng bội thu. Đời sống của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân dần ổn định, như lời ca tụng trong dân gian: “Đời vua Thái Tổ, Thái Tông/ Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn”.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dưới thời vua Lê Thánh Tông cả nước chia làm

A. 5 đạo/thừa tuyên.

B. 13 đạo/thừa tuyên.

C. 6 đạo/thừa tuyên.

D. 8 đạo/thừa tuyên.

Xem đáp án » 12/07/2024 6,576

Câu 2:

Điểm tiến bộ của Luật Hồng Đức dưới thời Lê sơ là

A. bảo vệ quyền lợi cho vua, hoàng tộc.

B. bảo vệ chủ quyền quốc gia và bảo vệ một số quyền lợi của người phụ nữ.

C. bảo vệ chế độ phong kiến.

D. bảo vệ giai cấp thống trị.

Xem đáp án » 11/08/2022 1,263

Câu 3:

Hoàn thành thẻ nhớ về một danh nhân văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ.
Media VietJack
Media VietJack

Xem đáp án » 12/07/2024 980

Câu 4:

Vua Lê Thánh Tông từng căn dặn Thái bảo Lê Cảnh Huy: “Một thước núi, một tấc sống của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ nhà Minh] lấn dần. Nếu họ không nghe, còn có thể sai sứ sang phương Bắc trình bày rõ điều ngày lễ gian. Nếu ngươi dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tôi phải tru di”.

(Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, Sđd, trang 462)

Lời căn dặn này đã thể hiện tư tưởng

A. bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

B. nâng cao ý thức chủ quyền của Việt Nam.

C. quyết tâm bảo vệ chủ quyền độc lập cho dân tộc, trừng trị nặng những tội danh bán nước.

D. Cả 3 ý trên đều đúng.

Xem đáp án » 11/08/2022 746

Câu 5:

Dựa vào hai đoạn ca dao dưới đây và trả lời các câu hỏi:

“Đời vua Thái Tổ, Thái Tông

Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn”.

“Đời vua Thái Tổ, Thái Tông

Con bế, con dắt, con bồng, con mang”

Hình ảnh trong hai câu ca dao đầu gắn với đời sống của tầng lớp nhân dân nào thời Lê sơ?

Xem đáp án » 12/07/2024 572

Câu 6:

Điểm khác biệt nhất về tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê sơ so với thời Lý- Trần là

A. bộ máy nhà nước thời Lê sơ không có Thái thượng hoàng.

B. bộ máy nhà nước thời Lê sơ là quân chủ quan liệu chuyên chế.

C. bộ máy nhà nước thời Lê sơ có vua đứng đầu, dưới là quan lại.

D. bộ máy nhà nước thời Lê sơ đứng đầu là vua, giúp việc vua có các chức quan văn và quan võ.

Xem đáp án » 12/07/2024 557

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900