Câu hỏi:

02/02/2020 403

Nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hoá?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

- Đáp án A, C, D: đều thuộc biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa.

- Đáp án B: thuộc đặc điểm quan hệ đối ngoại của Nhật Bản và Mĩ sau năm 1945

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đã mở đường giải quyết tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo cho cách mạng Việt Nam?

Xem đáp án » 04/02/2020 40,338

Câu 2:

Sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 không phải là

Xem đáp án » 04/02/2020 38,223

Câu 3:

Năm 1912, Phan Bội Châu đã thành lập tổ chức cách mạng nào ở Việt Nam?

Xem đáp án » 04/02/2020 30,384

Câu 4:

Nguyên nhân khách quan nào đã tạo điều kiện cho Inđônêxia, Lào, Việt Nam giành được độc lập năm 1945?

Xem đáp án » 04/02/2020 28,201

Câu 5:

Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), nước Pháp thoát khỏi nguy cơ bị quân Đức tiêu diệt (1914) là do

Xem đáp án » 02/02/2020 21,300

Câu 6:

Hiệp ước nào đánh dấu Việt Nam từ một nước phong kiến độc lập dần trở thành thuộc địa của thực dân Pháp?

Xem đáp án » 04/02/2020 15,607

Câu 7:

Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại diễn ra theo trình tự nào dưới đây?

Xem đáp án » 02/02/2020 12,556

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK