Tổng hợp Đề thi THPTQG 2019 môn Lịch sử có đáp án (P1)

  • 11225 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cơ quan nào dưới đây không trực thuộc Liên hợp quốc?

Xem đáp án

Đáp án A

Ủy ban châu Âu thuộc Liên minh châu Âu (EU)


Câu 2:

Thời cơ thuận lợi “ngàn năm có một” cho nhân dân Việt Nam Tổng khởi nghĩa giành chính quyền (năm 1945) là khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Thời cơ “ngàn năm có một” để nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân đội Nhật. Vì nếu như nhân dân Việt Nam nổi dậy giành chính quyền khi quân Đồng minh đã vào tức là Việt Nam đang vi phạm luật pháp quốc tế và chính quyền được lập ra cũng không được coi là hợp pháp


Câu 3:

Góp phần thực hiện việc kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, thúc đẩy nhanh sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là ý nghĩa của

Xem đáp án

Đáp án C

Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên có chủ trương “vô sản hóa” đưa hội viên vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền cùng sống và lao động với công nhân để tự rèn luyện, đồng thời để truyền bá chủ nghĩa Mác Lê-ni. Phong trào “vô sản hóa” đã góp phần thực hiện việc kết hợp chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, thúc đẩy nhanh sự hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam


Câu 4:

Nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hoá?

Xem đáp án

Đáp án B

- Đáp án A, C, D: đều thuộc biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa.

- Đáp án B: thuộc đặc điểm quan hệ đối ngoại của Nhật Bản và Mĩ sau năm 1945


Câu 5:

Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), nước Pháp thoát khỏi nguy cơ bị quân Đức tiêu diệt (1914) là do

Xem đáp án

Đáp án C

Mở đầu chiến tranh, Đức dự định tấn công Pháp một cách chớp nhoáng. Sau đó, quay sang đánh Nga. Tuy nhiên, khi Pháp đang gặp khó khăn và có nguy cơ bị tiêu diệt, Nga đã tấn công vào Đông Phổ buộc Đức phải điều bớt quân từ Mặt trận phía Tây về chống lại quân Nga => Pari được cứu thoát => Đầu tháng 9-1914, Pháp phản công và giành thắng lợi trên sông Mác-nơ


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận