Tổng hợp Đề thi THPTQG 2019 môn Lịch sử có đáp án (P4)

  • 11200 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tổ chức chính trị đầu tiên của Việt Nam theo khuynh hướng vô sản do Nguyễn Ái Quốc thành lập tháng 6 – 1925 là

Xem đáp án

Đáp án B

- Đáp án A: là tổ chức theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

- Đáp án B: là tổ chức chính trị do Nguyễn Ái Quốc thành lập tháng 6-1925, theo khuynh hướng vô sản.

- Đáp án C: được hình thành trên cơ sở hợp nhất 3 tổ chức cộng sản vào đầu năm 1930, cũng đấu tranh theo khuynh hướng vô sản.

- Đáp án D: thành lập tháng 6-1929, dựa trên sự phân hóa từ Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên


Câu 2:

Điểm khác nhau cơ bản giữa khởi nghĩa Yên Thế và phong trào Cần Vương là

Xem đáp án

Đáp án C

Điểm khác cơ bản của cuộc khởi nghĩa Yên Thế so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương được thể hiện ở ngay tên của phong trào và cuộc khởi nghĩa, đó là mục tiêu/mục đích đấu tranh. Cụ thể:

- Phong trào Cần Vương có mục tiêu đấu tranh là đánh Pháp giành độc lập dân tộc, khôi phục lại chế độ phong kiến.

- Khởi nghĩa nông dân Yên Thế có mục tiêu đấu tranh là đánh Pháp để tự vệ, giành quyền lợi thiết thân, giữ đất, giữ làng.

=> Mục đích đấu tranh cũng quy định tính chất:

- Phong trào Cần Vương mang tính chất là phong trào theo khunh hướng phong kiến mang tính dân tộc sâu sắc.

- Khởi nghĩa nông dân Yên Thế mang tính tự vệ


Câu 3:

Điều kiện khách quan thuận lợi được đề cập trong đoạn trích là:

Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã. Chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang tột độ. Điều kiện khách quan cho thuận lợi cho tổng khởi nghĩa đã đến.” (SGK Lịch sử 12, trang 115).

Xem đáp án

Đáp án D

Đoạn trích trên đề cập đến sự kiện Nhật đầu hàng đồng minh, làm cho quân Nhật ở Đông Dương rệu rã, chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang tột độ => Kẻ thù duy nhất của chúng ta đã gục ngã hoàn toàn. Đây chính là điều kiện khách quan quan trọng cho cách mạng tháng Tám diễn ra nhanh chóng và ít đổ máu.

Chú ý:

Sau khi Nhật đảo chính lật đổ Pháp vào ngày 9-3-1945 thì Nhật trở thành kẻ thù duy nhất của cách mạng Việt Nam.


Câu 4:

Nguyên nhân quan trọng khiến Tây Âu phát triển nhanh về kinh tế và khoa học kỹ thuật?

Xem đáp án

Đáp án C

Một trong những nguyên nhân quan trọng đưa đến sự phát triển nhanh về kinh tế và khoa học – kĩ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai là do áp dụng thành công các thành tựu khoa học – kĩ thuật hiện đại làm tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm và điều chỉnh hợp lí cơ cấu sản xuất. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản chung dẫn tới sự phát triển của các nước tư bản (Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản) sau chiến tranh thế giới thứ hai


Câu 5:

Phong trào chống thuế năm 1908 ở Trung Kì chịu ảnh hưởng của

Xem đáp án

Đáp án D

Tư tưởng Duy tân (thuộc phong trào Duy tân) đã đi vào quần chúng và vượt qua khuôn khổ ôn hòa, biến thành cuộc đấu tranh quyết liệt, điển hình là phong trào chống thuế (1908) ở Trung Kì.

=> Phong trào chống thuế năm 1908 ở Trung Kì chịu ảnh hưởng của phong trào Duy tân


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận