Đề thi thử THPTQG 2019 Lịch Sử cực hay có lời giải chi tiết (P3)

  • 6821 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Thắng lợi của quân và dân miền Nam chiến đấu chống “Chiến tranh đặc biệt” (1961 -1965) chứng tỏ

Xem đáp án

Đáp án C

Sự phát triển của phong trào công nhân dẫn dẫn tới sự thành lập Đảng Cộng sản Ấn Độ (12-1925). Sự kiện này góp phần thúc đẩy làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ.


Câu 2:

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Ấn Độ tháng 12 -1925 có ý nghĩa gì?

Xem đáp án

Đáp án C

Sự phát triển của phong trào công nhân dẫn dẫn tới sự thành lập Đảng Cộng sản Ấn Độ (12-1925). Sự kiện này góp phần thúc đẩy làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ


Câu 3:

Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại ngả về phương Tây với hi vọng

Xem đáp án

Đáp án D

Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối  ngoại ngả về phương Tây với hi vọng nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế.


Câu 4:

Nhiệm vụ cơ bản của miền Bắc Việt Nam trong những năm (1965-1968) là

Xem đáp án

Đáp án A

Từ năm 1965 đến năm 1968, Mĩ thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất.

=> Ngoài nhiệm vụ sản xuất và thực hiện nhiệm vụ hậu phương lớn, miền Bắc còn phải chiến đấu chống chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất.


Câu 5:

Để cùng nhau chống chủ nghĩa phát xít, trong các năm 1936 – 1939 ở ba nước Đông Dương đã thành lập?

Xem đáp án

Đáp án A

Để cùng nhau chống chủ nghĩa phát xít, tháng 3-1938, Mặt trận dân chủ Đông Dương được thành lập (được đổi tên từ Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận