Câu hỏi:

24/08/2022 119

Đốt cháy hoàn toàn 0,03 mol hỗn hợp X gồm ba chất béo cần dùng 2,385 mol O2, thu được 28,26 gam nước. Mặt khác, hiđro hoá hoàn toàn 65,75 gam X trên bằng lượng H2 vừa đủ (xúc tác Ni, to), lấy sản phẩm tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, thu được x gam muối. Giá trị của x là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng : AX:COO:0,03.3=0,09CH2:aH2:b+2,385 mol O2toCO2+1,57 mol H2OBảo toàn e: 6a + 2b = 4. 2,385  Bảo toàn H: a + b = 1,57  a = 1,6 mol; b = -0,03 mol  0,03 - nπ(ankyl) = -0,03  nπ(ankyl) = 0,06  X + 0,06 mol H2  Y ; Y + 3KOH  muối + C3H5(OH)3  mX=0,09.44+1,6.140,03.2=26,3 gam 26,3 gam X  số mol  0,03 mol; phản ứng vừa đủ với 0,06 mol H2 65,75 gam X  số mol  0,075 mol; phản ứng vừa đủ với 0,15 mol H2 BTKL x = 65,75 + 0,15.2 + 0,075.3.56 - 0,075.92 = 71,75g

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hỗn hợp E gồm hai amin X (CnHmN); Y (CnHm+1N2 với n ≥ 2 ) và hai anken đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 0,08 mol E, thu đợc 0,03 mol N2; 0,22 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E là

Xem đáp án » 24/08/2022 915

Câu 2:

Chất rắn không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường là

Xem đáp án » 15/08/2022 296

Câu 3:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 15/08/2022 293

Câu 4:

Cho 7,5 gam glyxin vào 150 ml dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 23/08/2022 218

Câu 5:

Metyl amin (CH3NH2) tác dụng với chất nào sau đây trong dung dịch?

Xem đáp án » 15/08/2022 216

Câu 6:

Số nhóm amino và số nhóm cacboxyl có trong một phân tử lysin tương ứng là

Xem đáp án » 15/08/2022 168

Câu 7:

Chất nào sau đây là axit béo

Xem đáp án » 21/08/2022 160

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK