Câu hỏi:

25/08/2022 889

Nguyên tố X có 12 electron được xếp thành 3 lớp, lớp ngoài cùng có 2 electron. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

X có 12 electron nên suy ra X thuộc ô số 12.

X có 3 lớp electron nên suy ra X thuộc chu kì 3.

X có 2 electron lớp ngoài cùng nên suy ra X thuộc nhóm II.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để dập tắt đám cháy bằng xăng dầu, người ta không dùng cách nào sau đây?

Xem đáp án » 25/08/2022 1,781

Câu 2:

X là hỗn hợp gồm metan và axetilen. Dẫn X qua bình dung dịch brom dư, khí thoát ra khỏi bình đem đốt cháy hoàn toàn rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư.

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b. Nếu thấy có 100ml dung dịch brom 2M tham gia phản ứng và xuất hiện 30 gam kết tủa. Tính thành phần % về thể tích các chất trong X.

Xem đáp án » 25/08/2022 1,186

Câu 3:

A là axit acrylic có công thức phân tử là C3H4O2 và có tính chất tương tự của cả etilen; axit axetic. Hãy biết công thức cấu tạo của A; phương trình hóa học xảy ra của A với Na, C2H5OH, H2, Br2, trùng hợp.

Xem đáp án » 25/08/2022 862

Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam hợp chất hữu cơ A thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Biết tỉ khối hơi của A đối với hiđro bằng 23. Công thức phân tử của A là:

Xem đáp án » 25/08/2022 823

Câu 5:

Trình bày cách nhận biết 3 dung dịch sau: rượu etylic, axit axetic, glucozơ.

Xem đáp án » 25/08/2022 672

Câu 6:

Chất khí nào sau đây được dùng làm nhiên liệu cho đèn xì để hàn cắt kim loại?

Xem đáp án » 25/08/2022 614

Bình luận


Bình luận