Câu hỏi:

26/08/2022 1,138

Hòa tan hoàn toàn 6,2 gam Na2O vào nước được 500ml dung dịch A

a. Viết phương trình hóa học và tính nồng độ mol của dung dịch A.

b. Tính thể tích dung dịch HCl 1M cần thiết để trung hòa 100ml dung dịch A.

c. Lấy 125ml dung dịch A cho từ từ vào 100ml dung dịch Al2(SO4)3 thì thu được 0,78 gam kết tủa. Tính nồng độ CM của muối nhôm sunfat trong dung dịch đã cho.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a. Số mol Na2O là:

Hòa tan hoàn toàn 6,2 gam Na2O vào nước được 500ml dung dịch A (ảnh 1)

Phương trình hóa học:

Hòa tan hoàn toàn 6,2 gam Na2O vào nước được 500ml dung dịch A (ảnh 2)

 Nồng độ mol của dung dịch A là:

Hòa tan hoàn toàn 6,2 gam Na2O vào nước được 500ml dung dịch A (ảnh 3)

b. Số mol của NaOH có trong 100ml dung dịch A là: nNaOH = 0,1. 0,4 = 0,04 (mol)

Phương trình hóa học:

Hòa tan hoàn toàn 6,2 gam Na2O vào nước được 500ml dung dịch A (ảnh 4)

 c. Số mol của NaOH có trong 125ml dung dịch A là: nNaOH = 0,125.0,4=0,05 (mol)

Kết tủa thu được là Al(OH)3

Hòa tan hoàn toàn 6,2 gam Na2O vào nước được 500ml dung dịch A (ảnh 5)

Gọi a là số mol của Al2(SO4)3.

Các phương trình hóa học:

Hòa tan hoàn toàn 6,2 gam Na2O vào nước được 500ml dung dịch A (ảnh 6)

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây không phải là axit?

Xem đáp án » 26/08/2022 4,000

Câu 2:

Nguyên tử nguyên tố (X) có điện tích hạt nhân là 9+, có 2 lớp electron và lớp ngoài cùng có 7 electron. Vị trí của (X) trong bảng tuần hoàn là:

Xem đáp án » 26/08/2022 2,202

Câu 3:

Cho lá sắt vào dung dịch đồng (II) sunfat. Sau một thời gian, nhấc lá sắt ra rửa nhẹ, làm khô và cân, thấy khối lượng lá sắt tăng 0,8 gam. Khối lượng sắt đã tham gia phản ứng là:

Xem đáp án » 26/08/2022 1,672

Câu 4:

Dẫn 19,04 lít hỗn hợp X gồm C2H4, C2H2 và CH4 qua bình đựng dung dịch nước brom dư thấy có 6,72 lít khí thoát ra và 120 gam brom phản ứng. Các thể tích đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của từng khí trong hỗn hợp X.

Xem đáp án » 26/08/2022 1,159

Câu 5:

Cho 20 gam hỗn hợp gồm Fe và Mg tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ta 11,2 lít khí H2 (đktc). Dung dịch thu được đem cô cạn thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

Xem đáp án » 26/08/2022 1,130

Câu 6:

Cho dãy các chất: C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3 – O – CH3. Số chất trong dãy phản ứng được với Na là:

Xem đáp án » 26/08/2022 843

Bình luận


Bình luận