Câu hỏi:

26/08/2022 657

b) Hấp thụ hết lượng khí CO2 thu được ở trên vào 100ml dung dịch X chứa NaOH x (mol/l) và Na2CO3 1 (mol/l) thì thu được dung dịch Y. Cho CaCl­2 dư vào dung dịch Y thu được 8 gam kết tủa. Tính x?

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

b)

Hấp thụ CO2 vào X chứa NaOH và Na2CO3

Số mol: NaOH = 0,1x mol; Na2CO3: 0,1 mol; CaCO3: 0,08 mol

Phương trình hóa học:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O                  (3)

CO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3                     (4)

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO­3↓ + 2NaCl           (5)

Sau khi cho CaCl2 dư vào dung dịch Y thu được kết tủa: dung dịch Y chứa Na2CO3

- Theo phương trình hóa học:

nNa2CO3trongY=nCaCO3=8100=0,08(mol)

Do nNa2CO3trongY=0,08(mol)<nNa2CO3trongX=0,1(mol) nên dung dịch Y có chứa NaHCO3

Bảo toàn nguyên tố C:

nCO2+nNa2CO3trongX=nNa2CO3trongY+nNaHCO3 trong Y

Vậy nNaHCO3 trong Y=0,15+0,10,08=0,17(mol)

Bảo toàn nguyên tố Na:

nNaOH+2nNa2CO3=2nNa2CO3trongY+nNaHCO3 trong Y

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

b) Trong phòng thí nghiệm, nêu cách làm khô khí Cl2, cách thu khí Cl2? Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng khi dẫn khí Cl2 vào cốc đựng nước sau đó nhúng mẩu giấy quỳ tím vào dung dịch thu được.

Xem đáp án » 26/08/2022 3,439

Câu 2:

Hỗn hợp X gồm kim loại R (không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường) và kim loại kiềm M. Tiến hành 3 thí nghiệm sau:

- Thí nghiệm 1: Cho 4,65 gam hỗn hợp X vào dung dịch CuSO4 dư (giả sử R chỉ phản ứng với CuSO4). Sau phản ứng hoàn toàn, thu được kết tủa Z, nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn.

- Thí nghiệm 2: Cho 4,65 gam hỗn hợp X vào nước lấy dư, sau phản ứng thu được 2,24 lít H2 (đktc) và dung dịch A.

- Thí nghiệm 3: Thêm 0,975 gam Kali vào 4,65 gam hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y trong đó Kali chiếm 52% về khối lượng. Cho Y vào dung dịch KOH dư, sau phản ứng thu được 4,2 lít H2 (đktc).

Xác định 2 kim loại M và R? Tính m?

Xem đáp án » 26/08/2022 2,727

Câu 3:

Cho m gam hỗn hợp A gồm KHCO3 và CaCO3 vào dung dịch HCl dư thì thu được 3,36 lít khí (đktc)

a) Viết phương trình phản ứng và tính m?

Xem đáp án » 26/08/2022 2,010

Câu 4:

Cho 12,5 gam hỗn hợp A gồm Mg, Fe và Cu phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 dư đốt nóng thì thu được 29,54 gam hỗn hợp B gồm các muối. Hòa tan hết B vào nước thu được dung dịch C. Cho C tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Viết các phản ứng xảy ra và tính m?

Xem đáp án » 26/08/2022 1,521

Câu 5:

Khi đốt than trong điều kiện thiếu không khí thường tạo ra hỗn hợp 2 khí, trong đó có khí X rất độc.

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra? Nêu biện pháp hạn chế phát sinh khí X khi đốt than?

Xem đáp án » 26/08/2022 1,411

Câu 6:

Trong nguyên tử, các electron được sắp xếp thành các lớp, xếp đầy lớp bên trong rồi xếp tiếp sang lớp ngoài. Lớp electron thứ n có tối đa 2n2 electron. Nguyên tử của nguyên tố A có tổng số hạt mang điện là 26.

a) A có bao nhiêu lớp electron? Có bao nhiêu electron lớp ngoài cùng?

Xem đáp án » 26/08/2022 1,228

Câu 7:

c) Chọn chất (KMnO4 hay MnO2) để điều chế được lượng Cl2 nhiều hơn trong các trường hợp sau (các phản ứng xảy ra hoàn toàn):

- Khối lượng các chất KMnO4 và MnO2 bằng nhau, lượng HCl dư.

- Số mol KMnO4 và MnO2 bằng nhau, lượng HCl dư.

Xem đáp án » 26/08/2022 1,101

Bình luận


Bình luận