Câu hỏi:

27/08/2022 5,033

Một mẫu quặng bôxit chứa Al2O3 có lẫn Fe2O3 và SiO2. Em hãy trình bày cách làm để thu được Al tinh khiết. Viết các phương trình hoá học xảy ra, ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

 Al2O3Fe2O3SiO2+NaOH  loang  dudung dichNaAlO2NaOH  dudu+CO2  ket  tua:Al(OH)3Chat  ran:  Fe2O3SiO2

Al(OH)3t0AlO23dien  phannongchayAl

+ Nghiền nhỏ quặng và sau đó cho vào dung dịch NaOH loãng dư

- Lọc bỏ rắn không tan gồm có: Fe2O3 và SiO2

- Tan chỉ có Al2O3

Al2O3 + 2NaOH loãng → 2NaAlO2 + H2O

+ Sục lượng dư khí CO2 vào dung dịch thu được

NaAlO2 + CO2 + 2H2O → Al(OH)3↓ + NaHCO3

+ Lọc và tách lấy kết tủa, sau đó đem nung ngoài không khí

2Al(OH)3  t0Al2O3 + 3H2O

+ Lấy rắn thu được đem điện phân nóng chảy thu được Al.

2Al2O3 dien  phan  nong  chay  4Al +3O2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

b) Giải thích tác dụng của các bình đựng dung dịch NaCl bão hòa, dung dịch H2SO4 đặc và nút bông tâm dung dịch NaOH.

Xem đáp án » 27/08/2022 3,246

Câu 2:

b) Nhỏ vài giọt dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm đựng 1 ml dung dịch amoniac, lắc nhẹ. Thêm tiếp 2 ml dung dịch glucozơ, sau đó đặt ống nghiệm vào cốc nước nóng.

Xem đáp án » 27/08/2022 2,133

Câu 3:

Xác định công thức hóa học của R1, R2, R3, R4, R5, R6 và viết các phương trình hoá học xảy ra, Ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có), cho biết:

a) R1 + O2 → R2    (R1 là khí không màu, mùi hắc)

Xem đáp án » 27/08/2022 2,052

Câu 4:

Cho 37,95 gam hỗn hợp bột X gồm BaCO3 và RCO3 (R có hoá trị không đổi) vào cốc chứa m gam dung dịch H2SO4 loãng nồng độ 9,8%. Khuấy đều hỗn hợp cho đến khi phản ứng kết thúc thì thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 2,8 lít (ở đktc) khí CO2. Cô cạn dung dịch Y thu được 6,0 gam muối khan, còn nung chất rắn Z đến khối lượng không đổi thu được 30,95 gam chất rắn T và khí CO2.

a) Tìm m và khối lượng chất rắn Z.

Xem đáp án » 27/08/2022 1,637

Câu 5:

Cho a gam K tác dụng với 100 ml dung dịch H2SO4 0,1M, sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X và 0,56 lít (ở đktc) khí H2. Cô cạn dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Tìm giá trị của a và m.

Xem đáp án » 27/08/2022 1,405

Câu 6:

Hỗn hợp A gồm CH4, C2H4, C3H4 (CH=C−CH3). Khi cho 6,4 gam hỗn hợp A vào bình đựng dung dịch Br2 (dư) thì có tối đa 0,2 mol Br2 tham gia phản ứng. Mặc khác, đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp A cần dùng vừa đủ V lít (ở đktc) khí O2 sau phản ứng thu được nước và m gam CO2. Tìm giá trị của m và V.

Xem đáp án » 27/08/2022 1,318

Bình luận


Bình luận