Câu hỏi:

13/07/2024 467

Viết các phương trình hóa học xảy ra và nêu hiện tượng khi:

a) Trộn dung dịch NaHCO3 với dung dịch hỗn hợp KOH và Ba(NO3)2

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a)

Phương trình hóa học:

2NaHCO3+2KOHK2CO3+Na2CO3+2H2O

K2CO3+BaNO32BaCO3+2KNO3

Na2CO3+ BaNO32 BaCO3+ 2NaNO3

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng, lượng kết tủa tăng dần đến cực đại.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hòa tan 14,2 gam hỗn hợp A gồm MgCO3 và muối cacbonat của kim loại R bằng lượng vừa đủ dung dịch HCl 7,3% thu được dung dịch D và 3,36 lít khí CO2(ở đktc). Thêm 32,4 gam nước vào dung dịch D được dung dịch E. Nồng độ của MgCl2 trong dung dịch E là 5%.

Xác định kim loại R và tính thành phần % theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A.

Xem đáp án » 13/07/2024 4,138

Câu 2:

Tổng số hạt (proton, electron và notron) trong nguyên tử nguyên tố M là 80. Trong đó, số hạt không mang điện gấp 1,2 lần số hạt mang điện âm. Xác định số hiệu nguyên tử của nguyên tố M.

Xem đáp án » 13/07/2024 2,629

Câu 3:

Dung dịch X chứa 0,1 mol NaHCO3 và 0,2 mol Na2CO3. Thêm dung dịch chứa 0,32 mol Ca(OH)2 vào X. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính khối lượng kết tủa tạo thành.

Xem đáp án » 13/07/2024 2,310

Câu 4:

Cho 24,48 gam hỗn hợp X gồm (Fe, Zn, Al) tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,54 mol khí H2. Mặt khác, 0,24 mol X tác dụng vừa đủ với 0,33 mol khí clo (nung nóng). Xác định khối lượng mỗi kim loại trong 24,48 gam X.

Xem đáp án » 13/07/2024 2,040

Câu 5:

Nung a gam đá vôi chứa 75% CaCO3 về khối lượng (phần còn lại là tạp chất trơ) một thời gian thu được 0,725a gam chất rắn. Tính hiệu suất phản ứng phân hủy CaCO3.

Xem đáp án » 13/07/2024 1,950

Câu 6:

b) Sục khí SO2 dư vào dung dịch brom, thu được dung dịch X. Sau đó thêm tiếp vào X một lượng dư dung dịch BaCl2

Xem đáp án » 13/07/2024 1,040

Câu 7:

Trộn a gam rượu CnH2n+1OH(n1) với b gam axit CmH2m+1COOH(m0) được hỗn hợp X. Chia X làm 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: Tác dụng với Na dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 0,07 mol H2.

- Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn bởi oxi vừa đủ thu được 0,22 mol CO2 và 0,28 mol H2O.

a) Xác định công thức cấu tạo của hai chất trong hỗn hợp X.

Xem đáp án » 29/08/2022 1,011

Bình luận


Bình luận