Câu hỏi:

29/08/2022 895

d) DAP còn được điều chế từ ure và một dung dịch axit (như câu c). Viết phương trình hóa học.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

d) H3PO4 + (NH2)2CO + 2H2O → (NH4)2HPO4 + H2CO3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nung một khoáng chất A có trong tự nhiên (sau khi loại bỏ các tạp chất) chỉ thu được chất rắn là MgO. Phản ứng của 9,32 gam chất A với 100ml dung dịch HCl 2,5M, tạo thành 1,792 lít khí CO2 (đktc), dung dịch B chỉ chứa muối và HCl dư. Lượng HCl dư này phản ứng vừa đủ với 20ml dung dịch NaOH 2,5M. Xác định công thức phân tử của chất A và viết các phương trình hóa học. Tính phần trăm khối lượng chất rắn thu được so với khối lượng chất rắn A trước khi nung.

Xem đáp án » 29/08/2022 3,381

Câu 2:

Diamoni hidrophotphat (DAP) là một loại phân bón hóa học

a) Phân bón hóa học này cung cấp nguyên tố dinh dưỡng nào cho cây trồng? Xác định hàm lượng các nguyên tố đó trong công thức của DAP?

Xem đáp án » 29/08/2022 2,309

Câu 3:

b) Trên bao bì phân bón DAP thương mại có ghi các chữ số 18 – 46 – 0. Cho biết ý nghĩa của các chữ số này? Tính các chữ số tương ứng của một mẫu DAP tinh khiết, từ đó nhận xét gì về độ tinh khiết của phân bón DAP thương mại.

Xem đáp án » 29/08/2022 2,000

Câu 4:

Hình bên là giản đồ độ tan (g/100 g H2O) của các chất trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ.

Hình bên là giản đồ độ tan (g/100 g H2O) của các chất trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ. (ảnh 1)

a) Cho biết khi nhiệt độ tăng, các chất nào có độ tan trong nước giảm? Vì sao?

Xem đáp án » 29/08/2022 1,878

Câu 5:

a) Thành phần chính của bông vải là gì? Viết công thức phân tử?

Xem đáp án » 29/08/2022 1,845

Câu 6:

c) Cho 60g KNO3 vào 50g H2O. Đun nóng đến 70oC, khuấy trộn đều sau đó làm nguội và ổn định ở 20oC thấy còn m (g) chất rắn tách ra.

i. Ở 70oC, 60g KNO3 có hòa tan hoàn toàn vào lượng nước trên không?

Vì sao?

ii. Ở nhiệt độ nào dung dịch KNO3 trở nên bão hòa?

iii. Tính m?

Xem đáp án » 29/08/2022 1,553

Câu 7:

d) Lấy 5g dung dịch NH3 bão hòa ở 10oC cho vào 20g H2O ở nhiệt độ 20oC.

i. Cho biết dung dịch ở 30oC có bão hòa NH3 không? Giải thích?

ii. Ở nhiệt độ nào dung dịch NH3 thu được ở 30oC trở nên bão hòa?

iii. Muốn thu được dung dịch Nh3 bão hòa ở 30oC cần cho 5g dung dịch NH3 bão hòa ở 10oC vào bao nhiêu gam nước ở 30oC?

Xem đáp án » 29/08/2022 1,402

Bình luận


Bình luận