Bộ 30 đề thi vào 10 Chuyên Hóa năm 2022-2023 có lời giải chi tiết ( Đề 26)

  • 15104 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nung muối mangan(II) nitrat ở 300oC thu được một chất rắn A và một chất khí B màu nâu đỏ. Chất rắn A được dùng làm pin khô. Đun nóng nhẹ A với dung dịch HCl đậm đặc thu được chất C và khí D. Cho khí D phản ứng với dung dịch NaOH thu được dung dịch E. Kim loại sắt nung đỏ phản ứng với D tạo thành chất F. Dung dịch muối mangan (II) nitrat phản ứng với amoniac và cacbon đioxit tạo kết tủa G và dung dịch chứa chất tan H. Chất H thường được dùng làm phân bón hóa học. Xác định công thức từng chất và viết phương trình hóa học.

Xem đáp án

Các phương trình phản ứng hóa học xảy ra là

1. Mn(NO3)2 t0 MnO2 + 2NO2 ↑.

2. MnO2 + 4HClđặct0 MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O.

3. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O.

4. 2Fe + 3Cl2 t0 2FeCl3.

5. Mn(NO3)2 + NH3 + CO2 + H­2O → MnCO3 + NH4NO3.

Vậy theo thứ tự các chất lần lượt là

A: MnO2 – chất làm pin khô                                       

B: NO2 – khí màu nâu đỏ                                            

C: MnCl2                                                                     

D: Cl2                                                                           

E: NaCl, NaClO, H2O – nước giaven

F: FeCl3

G: MnCO3 – chất kết tủa

H: NH4NO3 – chất dùng làm phân bón


Câu 2:

Diamoni hidrophotphat (DAP) là một loại phân bón hóa học

a) Phân bón hóa học này cung cấp nguyên tố dinh dưỡng nào cho cây trồng? Xác định hàm lượng các nguyên tố đó trong công thức của DAP?

Xem đáp án

a) Diamoni hidrophotphat (DAP) là một loại phân bón hóa học kép có công thức hóa học là (NH4)2HPO, nó cung cấp đồng thời 2 nguyên tố dinh dưỡng N và P cho cây trồng.

- Hàm lượng các nguyên tố có trong công thức của DAP là

+) Hàm lượng của nguyên tố N = MNMDAP.100%= 28132.100% = 21,21%                                                          

+) Hàm lượng của nguyên tố P = MPMDAP.100% = 31132.100% = 23,49%

+) Hàm lượng P2O5 = MP2O5MDAP.100%  =1422.132.100% = 53,78%                                       

Câu 3:

b) Trên bao bì phân bón DAP thương mại có ghi các chữ số 18 – 46 – 0. Cho biết ý nghĩa của các chữ số này? Tính các chữ số tương ứng của một mẫu DAP tinh khiết, từ đó nhận xét gì về độ tinh khiết của phân bón DAP thương mại.

Xem đáp án

b) Trên bao bì phân bón DAP thương mại có ghi các chữ số 18 – 46 – 0 có nghĩa là trong phân bón này có 18% N, 46% P2O5 và 0% K2O.

- DAP nguyên chất chứa 21,21% N, 53,78% P2O5 và 0% K2O  DAP thương mại không tinh khiết.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hân Nguyễn

T

8 tháng trước

TÂY TÂY

Bình luận


Bình luận