Bộ 30 đề thi vào 10 Chuyên Hóa năm 2022-2023 có lời giải chi tiết ( Đề 27)

  • 15173 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 3:

Cho sơ đồ chuỗi phản ứng sau:

X + 2KHSO4 A¯ + B + 2C­ + 2D

BaCl2 + KHSO4 A¯ + E + HCl

X + 2KOH G¯ + H + 2D

H + 2HCl 2E + C­ + D

Xác định các chất X, A, B, C, D, E, G, H. Viết phương trình hóa học các phản ứng theo sơ đồ trên. Biết rằng mỗi chữ cái là một chất vô cơ khác nhau và khí C không làm mất màu dung dịch brom.

Xem đáp án

Xác định được các chất thể hiện trong bảng sau:

X

A

B

C

D

E

G

H

Ba(HCO3)2

BaSO4¯

K2SO4

CO2­

H2O

KCl

BaCO3¯

K2CO3

Các phương trình hóa học trong sơ đồ:

Ba(HCO3)2 + 2KHSO4 BaSO4¯ + K2SO4 + 2CO2­ + 2H2O

BaCl2 + KHSO4 BaSO4¯ + KCl + HCl

Ba(HCO3)2 + 2KOH BaCO3¯ + K2CO3 + 2H2O

K2CO3 + 2HCl 2KCl + CO2­ + H2O


Câu 4:

Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a) Cho dung dịch H2SO4 đậm đặc vào cốc thủy tinh chứa 2,0 gam tinh bột gạo.

Xem đáp án

a) Cho dung dịch H2SO4 đậm đặc vào cốc thủy tinh chứa 2,0 gam tinh bột gạo.

Hiện tượng: Cốc thủy tinh chứa bột gạo chuyển sang màu đen và khối chất rắn màu đen dâng lên khỏi miệng cốc thủy tinh.

Phương trình hóa học minh họa:

(C6H10O5)n H2SO4  6nC + 5nH2O

C + 2H2SO4 CO2­ + 2SO2­ + 2H2O


Câu 5:

b) Cho 2 mL dầu ăn vào ống nghiệm chứa dung dịch NaOH (dư), đun nóng một thời gian

Xem đáp án

b)       Cho 2 mL dầu ăn vào ống nghiệm chứa dung dịch NaOH (dư), đun nóng một thời gian:

Hiện tượng: Thấy 1 lớp chất rắn màu trắng nhẹ nổi lên trên, đó là muối Na của axit béo (xà phòng)

Phương trình hóa học minh họa:

(C17H33COO)3C3H5  +  3NaOH to 3C17H33COONa  + C3H5(C17H31COO)3C3H5  +  3NaOH to 3C17H31COONa  + C3H5


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hân Nguyễn

T

8 tháng trước

TÂY TÂY

Bình luận


Bình luận