Bộ 30 đề thi vào 10 Chuyên Hóa năm 2022-2023 có lời giải chi tiết ( Đề 3)

  • 15750 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có) trong các trường hợp sau:

a) Nhúng lá nhôm vào dung dịch H2SO4 loãng.

Xem đáp án

a) Nhúng lá nhôm vào dung dịch H2SO4 loãng:

Hiện tượng: Lá nhôm tan dần, xuất hiện bọt khí không màu, không mùi, dung dịch thu được trong suốt.

Phương trình hóa học:

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2↑


Câu 2:

b) Nhỏ dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3.

Xem đáp án

b) Nhỏ dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3:

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ, dung dịch màu vàng nâu nhạt màu dần.

Phương trình hóa học:

3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3↓ + 3NaCl


Câu 3:

2. Chọn X1, X2, X3, X4, X5 (không theo thứ tự) trong số các chất: CH3COONa, C2H5OH, (CH3COO)2Ca, CH3COOH, CH3COOC2H5 để hoàn thiện sơ đồ bên và viết các phương trình hóa học xảy ra, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có)
2. Chọn X1, X2, X3, X4, X5 (không theo thứ tự) trong số các chất: CH3COONa (ảnh 1)

Xem đáp án

2/

Xác định được các chất như sau:

X1: CH3COOH     

X2: CH3COOC2H5      

X3: C2H5OH

X4: (CH3COO)2Ca      

X5: CH3COONa

Phương trình hóa học minh họa cho sơ đồ:

(1) CH3COOH + C2H5OH t0H2SO4CH3COOC2H5 + H2O

(2) CH3COOC2H5 + H2O t0HCl CH3COOH + C2H5OH

(3) C2H5OH + O2 men giam CH3COOH + H2O

(4) 2CH3COOH + Ca(OH)2 → (CH3COO)2Ca + 2H2O

(5) (CH3COO)2Ca + Na2CO3 → 2CH3COONa + CaCO3

(6) CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl


Câu 4:

3. Các loại bim bim (snack) là món yêu thích của nhiều người, nhất là các bạn trẻ. Trong các gói bim bim, lượng bim bim thường chỉ chiếm một nửa thể tích, phần còn lại là khí nitơ. Tại sao người ta không bơm không khí mà lại bơm khí nitơ vào các gói bim bim?

Xem đáp án

3/

Những lý do người ta không bơm không khí mà lại bơm khí nitơ vào các gói bim bim:

- Khí nitơ trơ về mặt hóa học nên không làm ảnh hưởng đến chất lượng của bim bim (snack) bên trong.

- Khí nitơ cũng là loại khí không màu, không mùi, do đó khi ở trong gói bim bim chúng không làm biến dạng mùi vị sản phẩm, mà còn giữ cho miếng bim bim không bị ỉu, vẫn giòn ngon như ban đầu.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hân Nguyễn

T

9 tháng trước

TÂY TÂY

Bình luận


Bình luận