Bộ 30 đề thi vào 10 Chuyên Hóa năm 2022-2023 có lời giải chi tiết ( Đề 12)

  • 15682 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Nguyên tử của nguyên tố R có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 18, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện.

a. Xác định tên gọi của R.

Xem đáp án

a.

Gọi số proton trong R là Z → số electron trong R là Z.

Gọi số nơtron trong R là N.

Ta có hệ phương trình: 2Z + N =182Z = 2NZ=6N=6

Vậy R là carbon.


Câu 4:

Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra trong các quá trình sau:

a. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch H2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2 có nhỏ sẵn vài giọt phenolphtalein.

Xem đáp án

a.

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa trắng, màu đỏ của dung dịch nhạt dần rồi mất màu

Phương trình hóa học:

H2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + H2O


Câu 5:

b. Cho dung dịch KOH vào dung dịch FeSO4 rồi để ống nghiệm ngoài không khí.

Xem đáp án

b.

Hiện tượng: Xuất hiện kết tủa màu trắng xanh, sau một thời gian kết tủa chuyển dần sang màu nâu đỏ.

Phương trình hóa học:

2KOH + FeSO4 → K2SO4 + Fe(OH)2

4Fe(OH)2↓ + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hân Nguyễn

T

9 tháng trước

TÂY TÂY

Bình luận


Bình luận