Bộ 30 đề thi vào 10 Chuyên Hóa năm 2022-2023 có lời giải chi tiết ( Đề 23)

  • 15661 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Viết phương trình hóa học xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a. Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3.

Xem đáp án

Phương trình hóa học xảy ra trong các trường hợp:

a. Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ + H2O


Câu 2:

b. Cho hỗn hợp gồm Fe3O4 và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng, dư.

Xem đáp án

b. Cho hỗn hợp gồm Fe3O4 và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng, dư

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

Cu + Fe2(SO4)3 → 2FeSO4 + CuSO4.


Câu 3:

c. Cho hỗn hợp rắn gồm BaCO3 và K2SO4 vào dung dịch HCl dư.

Xem đáp án

c. Cho hỗn hợp rắn gồm BaCO3 và K2SO4 vào dung dịch HCl dư

BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2↑ + H2O

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl.


Câu 4:

d. Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch (NH4)2HPO4.

Xem đáp án

d. Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch (NH4)2HPO4

3KOH + (NH4)2HPO4 → K3PO4 + 2NH3↑ + 3H2O


Câu 5:

Hãy giải thích và viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có):

a. Vào mùa đông, khi rửa chén bát dính nhiều dầu mỡ, người ta thường dùng nước nóng.

Xem đáp án

a. Mùa đông trời lạnh nên mỡ thường bị đóng váng bám vào thành chén bát khó rửa ra, cho nước nóng vào để mỡ tan chảy ra, dễ rửa hơn.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hân Nguyễn

T

9 tháng trước

TÂY TÂY

Bình luận


Bình luận

Đạt Nguyễn
21:11 - 07/01/2023

Phương trình hóa học xảy ra trong các trường hợp:

a. Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ + H2O

Đạt Nguyễn
21:12 - 07/01/2023

b. Cho hỗn hợp gồm Fe3O4 và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng, dư

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

Cu + Fe2(SO4)3 → 2FeSO4 + CuSO4.

Đạt Nguyễn
21:12 - 07/01/2023

. Cho hỗn hợp rắn gồm BaCO3 và K2SO4 vào dung dịch HCl dư

BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2↑ + H2O

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl.