Trắc nghiệm tổng hợp Hóa 9 có đáp án (Phần 1)

  • 1047 lượt thi

  • 272 câu hỏi

  • 120 phút

Câu 1:

Hãy chỉ ra đâu là chất, đâu là vật thể trong các ý sau:

a. Phần lớn xoong, nồi, ấm đun đều bằng nhôm.

b. Lưỡi dao bằng sắt, cán dao bằng nhựa.

c. Không khí gồm oxi, nitơ, khí cacbonic.

d. Nước biển gồm nước, muối và một số chất khác.

Xem đáp án

Các từ chỉ vật thể

a. Xoong, nồi, ấm đun.

b. Lưỡi dao, cán dao.

c. Không khí.

d. Nước biển.

Các tử chỉ chất

a. Nhôm.

b. Sắt, nhựa.

c. Oxi, nitơ, khí cacbonic.

d. Nước, muối, chất khác.


Câu 2:

Hãy nêu những biểu hiện được coi là tính chất của chất. Em biết những tính chất gì của muối ăn, của đường? Thử so sánh một vài điểm giống và khác nhau về tính chất giữa đường và muối ăn.

Xem đáp án

Một số biểu hiện được voi là tính chất của chất: thể (rắn, lỏng, hơi), màu, mì, vị, tính dẫn nhiệt, tính cháy được…

Một số tính chất của muối ăn: chất rắn, màu trắng, không mùi, tan trong nước, vị mặn…

Một vài tính chất của đường: chất rắn, không mùi, tan trong nước, vị ngọt…

Muối ăn và đường có một số tính chất giống nhau: đều là chất rắn, không mùi, tan trong nước…

Khác nhau: Muối có vị mặn, đường có vị ngọt.


Câu 3:

Thành phần và tính chất của nước cất khác với nước tự nhiên như thế nào?

Xem đáp án

 

NƯỚC TỰ NHIÊN

NƯỚC CẤT

Thành phần

Nhiều chất trộn lẫn

Một chất (nước)

Tính chất

Thay đổi

Nhất định, không đổi


Câu 4:

Căn cứ vào những tính chất nào mà:

a. Đồng, nhôm được dùng làm ruột dây điện còn cao su, nhựa được làm vỏ dây điện?

Xem đáp án

a. Đồng, nhôm dẫn điện tốt được dùng làm ruột dây điện. Cao su, nhựa cách điện dùng làm vỏ dây điện.


Câu 5:

b. Bạc dùng để tráng gương?

Xem đáp án

b. Bạc có ánh kim, phản xạ ánh sáng dùng để tráng gương.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận