Trắc nghiệm Hóa 9 Bài 15 (có đáp án) Tính chất vật lí của kim loại (phần 2)

  • 2917 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Độ dẫn điện, dẫn nhiệt của kim loại phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Độ dẫn điện, dẫn nhiệt của kim loại phụ thuộc vào bản chất của kim loại


Câu 3:

Chọn câu trả lời đúng:

Xem đáp án

Đáp án B

A thủy ngân là kim loại nhưng ở thể lỏng

C kim loại dẫn điện và dẫn nhiệt

D giòn không phải tính chất chung của kim loại


Câu 4:

Trong các kim loại sau đây, kim loại nào dẫn điện tốt nhất là:

Xem đáp án

Đáp án A

Trong các kim loại trên, kim loại nào dẫn điện tốt nhất là: bạc


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lương Quốc Toản
19:39 - 22/11/2020

câu 5 đáp án d

VJ Trợ giảng Hóa học 2
16:26 - 08/12/2020

Độ dẫnđiện thứ tự giảm dần:Ag> Cu>Al>Fe
Điện trở X lớn thứ 2 nên X là Al. Cảm ơn em đã phản hồi