Bộ đề kiểm tra định kì học kì 1 Hóa 9 có đáp án (Mới nhất) - Đề 1

  • 10230 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Dãy oxit nào gồm các oxit phản ứng được với nước?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

SO3+H2OH2SO4

BaO+H2OBaOH2 

Na2O+H2O2NaOH


Câu 2:

Chất nào sau đâu dùng để sản xuất vôi sống?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vôi sống (CaO) được sản xuất bằng cách nhiệt phân đá vôi (CaCO3) ở nhiệt độ trên 900oC:

CaCO3rtoCaOr+CO2k 


Câu 4:

Có các oxit sau: CaO, SO2, CuO, N2O5, Fe2O3, CO2. Những oxit tác dụng được với dung dịch axit là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các oxit CaO, CuO, Fe2O3 đều là oxit bazơ nên đều có khả năng tác dụng với axit


Câu 5:

Oxit axit không thể tác dụng được với:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận