Bộ đề kiểm tra định kì học kì 1 Hóa 9 có đáp án (Mới nhất) - Đề 16

  • 10130 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong các kim loại sau đây, kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vonfram nóng chảy ở nhiệt độ 3410oC, được sử dụng làm dây tóc bóng điện.


Câu 2:

Nhôm được làm vật liệu chế tạo máy bay là do nhôm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B


Câu 3:

Có dung dịch muối AlCl3 lẫn tạp chất là CuCl2. Có thể dùng chất nào sau đây để làm sạch muối nhôm?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dùng kim loại nhôm làm sạch muối AlCl3 có lẫn CuCl2. Vì Al hoạt động hóa học mạnh hơn Cu nên Al đẩy Cu khỏi dung dịch muối. Lọc bỏ chất rắn thu được dung dịch AlCl3 tinh khiết.

2Al+3CuCl22AlCl3+3Cu 


Câu 4:

Nhằm xác định vị trí của những kim loại X, Y, Z, T trong dãy hoạt động hóa học, người ta thực hiện phản ứng của kim loại với dung dịch muối của kim loại khác, thu được những kết quả sau:

Thí nghiệm 1: Kim loại X đẩy kim loại Z ra khỏi muối.

Thí nghiệm 2: Kim loại Y đẩy kim loại Z ra khỏi muối.

Thí nghiệm 3: Kim loại X đẩy kim loại Y ra khỏi muối.

Thí nghiệm 4: Kim loại Z đẩy kim loại T ra khỏi muối.

Theo chiều hoạt động hóa học tăng dần, thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Thí nghiệm 1: Kim loại X đẩy kim loại Z ra khỏi muối.

Vậy X hoạt động hóa học mạnh hơn Z

Thí nghiệm 2: Kim loại Y đẩy kim loại Z ra khỏi muối.

Vậy Y hoạt động hóa học mạnh hơn Z

Thí nghiệm 3: Kim loại X đẩy kim loại Y ra khỏi muối.

Vậy X hoạt động hóa học mạnh hơn Y

Thí nghiệm 4: Kim loại Z đẩy kim loại T ra khỏi muối.

Vậy Z hoạt động hóa học mạnh hơn T

Vậy sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học tăng dần là T, Z, Y, X


Câu 5:

Cặp chất nào sau đây không  xảy ra phản ứng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cu hoạt động hóa học yếu hơn Fe nên không đẩy được Fe khỏi dung dịch muối


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận