Bộ đề kiểm tra định kì học kì 1 Hóa 9 có đáp án (Mới nhất) - Đề 11

  • 10074 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nhôm là một kim loại

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D


Câu 2:

Hiện tượng gì xảy ra khi cho một thanh đồng vào dung dịch H2SO4 loãng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đồng không tác dụng với H2SO4 loãng nên khi cho thanh đồng vào dung dịch H2SO4 loãng sẽ không có hiện tượng gì.


Câu 3:

Kim loại nào sau đây  không  tác dụng với oxi?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hầu kết các kim loại (trừ Ag, Au, Phương trình…) phản ứng với oxi ở nhiệt độ thường hoặc nhiệt độ cao, tạo thành oxit


Câu 4:

Kim loại được rèn, kéo sợi, dát mỏng tạo nên các đồ vật khác nhau nhờ tính chất nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D


Câu 5:

Một tấm kim loại bằng vàng bị bám một lớp kim loại sắt ở bề mặt, để làm sạch tấm kim loại, ta có thể dùng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong hai kim loại sát và vàng, chỉ có sát tác dụng với H2SO4 tạo dung dịch muối tan còn vàng thì không, nên ta có thể dùng dung dịch H2SO4 dư để hòa tan sắt bám ở bề mặt kim loại vàng, lọc lấy chất rắn còn lại sau phản ứng thu được vàng

Fe+H2SO4FeSO4+H2 


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận