Bộ đề kiểm tra định kì học kì 1 Hóa 9 có đáp án (Mới nhất) - Đề 32

  • 10221 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Một hỗn hợp gồm bột Cu và FeO. Có thể hòa tan hỗn hợp đó bằng dung dịch nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Có thể dùng dung dịch H2SO4 đặc, nóng để hòa tan hỗn hợp bột Cu và FeO

Cu+2H2SO4toCuSO4+SO2+2H2O

2FeO+4H2SO4Fe2SO43+SO2+4H2O 


Câu 2:

Cho các chất CaCO3, HCl, NaOH, BaCl2, CuSO4. Có bao nhiêu cặp chất xảy ra phản ứng với nhau?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

CaCO3+2HClCaCl2+H2O+CO2

HCl+NaOHNaCl+H2O

2NaOH+CuSO4CuOH2+Na2SO4

BaCl2+CuSO4CuCl2+BaSO4


Câu 3:

Các ngành sản xuất đồ gốm, xi măng, thủy tinh người ta gọi chung là công nghiệp gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C


Câu 4:

Lý do chính phải bảo quản kim loại kiềm bằng cách ngâm chúng trong dầu hỏa là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các kim loại kiềm hoạt động mạnh, dễ dàng tác dụng với oxi và nước trong không khí, do đó người ta ngâm chúng trong dầu hỏa để tránh kim loại kiềm tiếp xúc với không khí.


Câu 5:

Trường hợp nào sau đây không tạo đơn chất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

2NaOH+Cl2NaCl+NaClO+H2O 

Phản ứng trên không tạo đơn chất


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận